Kodeks Pracy: Zmiany w umowach na czas określony

7 września 2017

Od 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące umów na czas określony.

Zmiany mają przynieść pracownikom przede wszystkim większą stabilność zatrudnienia. Z punktu widzenia pracodawców, którzy nie lubią zawierać umów na czas nieokreślony będą natomiast niekorzystne.

Umowa o pracę na czas określony – wprowadzenie ograniczeń co do czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

„Po pierwsze zmienia się okres trwania umów na czas określony. Nie będą one mogły być zawierane na dłużej niż 33 miesiące. Po tym okresie pracownik będzie uważany za zatrudnionego na czas nieokreślony” – mówi serwisowi infoWire.pl Piotr Kister, aplikant radcowski z kancelarii prawnej Rachelski & Wspólnicy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podpisywania czwartej kolejnej umowy z pracownikiem zatrudnionym do tej pory na czas określony – będzie ona musiała zostać zawarta na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony – zmiana zasad wypowiadania i okresów wypowiedzenia

Inna ważna zmiana polega na tym, że obie strony będą mogły wypowiedzieć każdą umowę na czas określony, niezależnie na jak długo została zawarta. Okres wypowiedzenia będzie zależał od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosił dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące. Niestety dla pracownika niekorzystne jest to, że pracodawca będzie mógł wypowiedzieć mu taką umowę bez konieczności podania przyczyny.

Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Zgodnie z nowymi przepisami nastąpi również ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech:
– umowy o pracę na okres próbny,
– umowy o pracę na czas określony,
– umowy o pracę na czas nieokreślony.
Z porządku prawnego zniknęły umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. W ich miejsce zawierane będą umowy na czas określony. Nie będzie również osobnej regulacji umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
Do umów zawieranych na czas określony w celu zastępstwa pracownika będzie można stosować wyłączenia od wyżej opisanych limitów czasowych i liczbowych, przy czym znajdą do nich zastosowanie wydłużone okresy wypowiedzenia.

Ustawa ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 sierpnia 2015 r., jednak ze względu na istotność wprowadzanych zmian jej wejście w życie zostało na mocy przepisów przejściowych odłożone w czasie o sześć miesięcy (tzw. vacatio legis). Ustawa wejdzie w życie z dniem 22 lutego 2016r.

ZOBACZ FILM
Mówi Piotr Kister, aplikant radcowski, kancelaria prawna Rachelski & Wspólnicy –  o zmianach dotyczących umów na czas określony, umów na zastępstwo i umów o pracę na czas wykonania określonej pracy