Opiekunowie i dorośli niepełnosprawni protestują

25 września 2017

28 września 2017 o godz. 12.00 przed Kancelarią Premiera Społeczność Rodziców Osób Niepełnosprawnych zaplanowała protest.

Społeczność Rodziców Osób Niepełnosprawnych (RON) wyjaśnia, że organizuje kolejny protest, bo po dwóch latach rzędów Prawa i Sprawiedliwości społeczeństwo otrzymało kosztowne programy, których beneficjentami może stać się jedynie nikła część środowiska osób niepełnosprawnych:

500+ nie obejmuje dorosłych osób niepełnosprawnych;

Mieszkanie+  z uwagi na trudna sytuację finansową osoby niepełnosprawne zazwyczaj nie będą mogły z niego skorzystać;

Za życiem – większość regulacji zawartych w programie nie obejmuje dorosłych osób niepełnosprawnych, a w niektórych przypadkach program je DYSKRYMINUJE, dyskryminuje też osoby niepełnosprawne u których niepełnosprawność powstała już po urodzeniu [w tym także niepełnosprawne dzieci).

Renta socjalna 724,401
To jedynie ok 66% kwoty minimum socjalnegoobliczonego bez uwzględnienia zwiększonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności w stopniu znacznym. To skazuje niesamodzielne osoby niepełnosprawne na ubóstwo, konieczność zabiegania o pomoc z zewnątrz, w efekcie przenosi ich niesamodzielność wynikającą z niepełnosprawności na sferę ekonomiczną.

RON zwraca uwagę na fakt, że kwota renty socjalnej, za którą osoba niepełnosprawna musi się utrzymać, jednocześnie ponosząc finansowe skutki swojej niepełnosprawności, jest zbliżona do. sumy świadczenia 500+ i zasiłku rodzinnego, to znaczy świadczeń których funkcja nie jest aż tak newralgiczna.

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153zł nie jest waloryzowany od 11 lat
Nie ma drugiego tak dalece zdewaluowanego świadczenia, co świadczy o stosunku rządzących do niepełnosprawnych.

W 2006 roku, kwota zasiłku pielęgnacyjnego stanowiła 17,00% kwoty minimalnego wynagrodzenia (899,1020], w roku 2017 jest to jedynie 7,65%.

Jednocześnie RON przypomina o art. 28 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym paragrafie Państwa, które podpisały konwencję (Polska ją podpisała i ratyfikowała) uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie, odzież i mieszkanie oraz prawo do stałego polepszania warunków życia, i podejmą odpowiednie kroki w celu zagwarantowania i popierania realizacji tych praw bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Więcej informacji:

http://facebook.com/RodziceON
https://twitter.com/RodziceON

 

Zapisz