Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatny staż dla kobiet

11 października 2017

Ośrodek Szkolenia Zawodowego ELPRO w Lublinie realizuje bezpłatne szkolenia zawodowe. Organizatorzy informują, że posiadają jeszcze wolne miejsca dla kobiet do 29 roku życia.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić poniższe warunki jednocześnie:

– być mieszkanką powiatu lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin),

– nie pracować,

– nie uczyć się,

– posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestniczki projektu mogły zdobyć:

  • uprawnienia Asystenta Montera Instalacji OZE z Autodesk (138 h szkoleń),
  • międzynarodowy certyfikat Autodesk,
  • uprawnienia energetyczne,
  • fachową wiedzę.

Organizator zapewnia również trwający trzy miesiące staż ze stypendium w wysokości 1850 zł na miesiąc.

WSPARCIE oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

  1. Identyfikację potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1os/4h/1dzień;
  2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 1os/4h/1dzień
  3. Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej 1gr/12os/28h
  4. Podniesienie kwalifikacji  poprzez udział w certyfikowanym szkoleniu (stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę)
  5. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, poprzez wysokiej jakości 3 miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 1850,00 zł brutto miesięcznie).

Więcek informacji na stronie internetowej Organizatora: www.elpro.lublin.pl