Darmowa pomoc prawna

23 października 2017

Kto i w jakim zakresie może skorzystać z nieodpłatnego wsparcia prawnika?

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Dla kogo bezpłatna pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, na etapie przedsądowym, skorzystać mogą następujące osoby:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o
 • pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Jakiego zakresu dotyczy bezpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione (wyżej wymienione) mogą uzyskać pomoc w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

WAŻNE: Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna polega między innymi na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych,
 • w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Kto udziela bezpłatnych porad prawnych?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.
Łącznie utworzone zostały 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Listę punktów bezpłatnych porad prawnych opublikujemy w następnym artykule. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl