Emerytura: nowe przepisy obowiązują od 1 października

10 października 2017

 Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.

Dla kogo i od kiedy emerytura?

Od października 2017 r. na emerytury będą mogli przechodzić ubezpieczeni, którzy:

  • po 30 września 2017 r. – skończą odpowiednio 60 lub 65 lat,
  • do 30 września 2017 r. – skończyli lub skończą odpowiednio 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu jeszcze obowiązującego podwyższonego wieku emerytalnego, uzależnionego od płci i daty urodzenia,
  • do 30 września 2017 r. – osiągną podwyższony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej.

Wniosek o przyznanie emerytury

W związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego wnioski o emeryturę przyjmowane są od 1 września 2017 r. na 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

Uzyskanie prawa do emerytury następuje od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Wniosek może zostać zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, albo w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę podawczą ZUS (PUE ZUS).

Ile wynosi minimalna emerytura?

Od marca 2017r. minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1000 zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 procent minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl