Gdańsk: 17 tysięcy złotych dotacji na założenie firmy

10 października 2017

Ponad 200 bezrobotnych zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy może otrzymać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.

Gdańsk Urząd Pracy pozyskał na wsparcie osób zakładających działalność 3,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem wsparcia jest pomoc w rozpoczęciu działalności i w usamodzielnieniu się firmy.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP, między innymi:

  • kobiety w wieku 30 plus,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • mężczyźni w wieku 30 plus, ale nie posiadający wyższego wykształcenia.

Przed udzieleniem wsparcia sprawdzane będą predyspozycje, doświadczenie, wykształcenie oraz warunki lokalowe, w których ma działać firma. Nie będą wymagane umowy dzierżawy, ale dobrze widziane będą np. lokale własne. Wypełniając dokumenty warto dokładnie opisać profil planowanej działalności oraz podjęte już działania na rzecz uruchomienia firmy.

Na co można przeznaczyć dotację?

17 tysięcy złotych można przeznaczyć na pokrycie wszelkich kosztów związanych bezpośrednio z daną działalnością, np.

  • na zakup towaru,
  • zakup maszyn,
  • wyposażenie biura,
  • zakup komputerów, oprogramowania.

Jeżeli do danej działalności potrzebny będzie samochód, to urząd także może partycypować w kosztach jego zakupu.

Dotacja jest bezzwrotne pod pewnymi warunkami

Osoba, która otrzyma dotację, musi w określonym w umowie terminie rozpocząć działalność, wydać pieniądze i rozliczyć się. Wsparcie finansowe będzie całkowicie bezzwrotne, o ile założoną działalność uda się utrzymać przez minimum rok.

Terminy

Nabór wniosków o dotacje potrwa do 6 października. To ostatnia w tym roku możliwość zdobycia dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanej przez Gdański Urząd Pracy.

Więcej szczegółowych informacji  na stronie internetowej www.up.gdansk.pl.