Jak napisać CV – cz. 3

31 października 2017

Co to jest doświadczenie zawodowe? Jakie umiejętności podkreślić w CV?

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe to wszelkiego rodzaju praca zarobkowa i niezarobkowa, która pozwoliła ci zdobyć oraz rozwinąć umiejętności, które chcesz przedstawić potencjalnemu pracodawcy.

W tej części CV należy wymienić wszystkie dotychczasowe prace na etacie, prace na zlecenie, umowy o dzieło, a także staże, praktyki i wolontariat. Jeśli prowadziłeś samodzielnie działalność gospodarczą to w tym miejscu należy również zamieścić o tym informację.

Prace wpisujemy od tych wykonywanych ostatnio i cofamy się do starszych, każdorazowo podając miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia. Dodatkowo należy wpisać nazwę pracodawcy (jeżeli nie jest to znana firma, warto dopisać jaką branżę reprezentuje), nazwę zajmowanego stanowiska oraz opis tego stanowiska. Ważne, żeby w tej części opisać zakres obowiązków za które byłeś odpowiedzialny lub czynności, które wykonywałeś. Opis powinien być jak najbardziej zwięzły.

Jeśli nie masz jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, ponieważ jesteś w trakcie studiów lub krótko po nich, pamiętaj, żeby pochwalić się wszelką działalnością studencką, na przykład udziałem w konferencjach, badaniach naukowych i innych projektach studenckich. Wskaż w jaki sposób twoje działania poza obowiązkowym programem studiów pozwoliły ci rozwijać i nabywać nowe umiejętności. Pamiętaj też o stypendiach naukowych i publikacjach.

Kursy, szkolenia

Jeżeli ukończyłeś jakiekolwiek kursy czy szkolenia, które wzbogaciły twoją wiedzę zawodową, czy też tzw. umiejętności miękkie (na przykład interpersonalne), warto o tym napisać. Podaj nazwę szkolenia, organizatora oraz uzyskany certyfikat, czy tytuł. Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia/certyfikatu poświadczającego udział w takim kursie, nie rezygnuj z wpisywania tej pozycji do CV. Pracodawca może dopytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej jakie umiejętności zdobyłeś podczas szkoleń. Fakt, że dzięki szkoleniom posiadasz jakąś konkretną wiedzę czy umiejętności może okazać się dla niego cenniejszy niż zaświadczenie na papierze.

Czytaj więcej w artykule: Jak napisać CV – cz. 4