Kampania „Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce”

11 października 2017

Organizatorem kampanii edukacyjnej „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce” jest portal www.hematoonkologia.pl.

Celem kampanii jest edukacja lekarzy w kierunku wczesnego rozpoznawania symptomów szpiczaka plazmocytowego oraz zwiększenie czujności hematoonkologicznej w społeczeństwie.

www.zdiagnozuj-szpiczaka.pl

Na potrzeby akcji powstała specjalna strona internetowa www.zdiagnozuj-szpiczaka.pl, która stanowi kompendium wiedzy przeznaczonej zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Dla chorych na szpiczaka i ich rodzin

Chorzy oraz ich rodziny znajdą na stronie przygotowane przez ekspertów materiały edukacyjne, poradniki i broszury informacyjne – z możliwością ich pobrania.

Przeczytaj artykuł:

Szpiczak plazmocytowy – badania, leczenie

 

Pobierz broszury:

Badania i obraz krwi w szpiczaku plazmocytowym

Choroba kostna w szpiczaku

Szpiczak mnogi – poradnik pacjenta

Polineuropatia indukowana chemioterapią

Dla lekarzy

Dzięki uruchomieniu konsultacji on-line dostępnej poprzez specjalny formularz internetowy, lekarze rodzinni zyskali możliwość bezpośredniego kontaktu z hematologiem.

W ramach kampanii przygotowany został cykl wykładów, które odbywają się podczas konferencji skierowanych do lekarzy rodzinnych i lekarzy pierwszego kontaktu. Specjalne przygotowane sesje edukacyjne przybliżają tematykę interpretacji wyników hematologicznych badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego, wczesną diagnostykę szpiczaka plazmocytowego oraz aktualne standardy i algorytmy leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego.
Terminy wykładów w ramach kampanii „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce:

  • 23 września, Gdańsk,
  • 21 październik, Lublin,
  • 4 listopada, Bydgoszczy,
  • 19 listopada, Katowice,
  • 25 listopada, Warszawa.

Szczegółowy program sesji dostępny jest na stronie: www.zdiagnozuj-szpiczaka.pl/dla-lekarzy/warsztaty-konferencje/