Konkurs dla artystów z niepełnosprawnością „Cztery zmienne chwile roku”

10 października 2017

 Prace konkursowe (wiersze lub fotografie) można nadsyłać do 23 października.

Fundacja Arka Bydgoszcz  organizuje kolejną edycję konkursu dla artystów z niepełnosprawnością.

Do zadań, z którymi zmierzą się uczestnicy, należy napisanie wiersza lub wykonanie fotografii o tematyce jesiennej.

Uczestnicy mogą nadesłać maksymalnie trzy wiersze lub trzy zdjęcia o tematyce jesiennej.

Prace można dostarczyć osobiście albo nadesłać pocztą elektroniczną na dres: konkurs.arkabydgoszcz@wp.pl lub tradycyjną na adres:

Fundacja Arka Bydgoszcz

ul. Warszawska 25

85–058 Bydgoszcz

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie potwierdzające autorstwo prac.

Termin nadsyłania prac mija 23 października.