Leczenie uzdrowiskowe dofinansowane przez NFZ – cz. 3

30 października 2017

Oficjalna przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Nie każdego stać na wyjazd do sanatorium finansowany z własnej kieszeni. Koszty pobytu w specjalistycznych ośrodkach leczniczych często przerastają możliwości domowego budżetu. Emeryci i przewlekle chorzy, a więc osoby najbardziej potrzebujące rehabilitacji i specjalistycznych kuracji, muszą nadal liczyć na leczenie finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Mimo, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa wszystkich kosztów zakwaterowania i wyżywienia stanowi ważną alternatywę dla większości potrzebujących.

Niestety kolejka oczkujących na skierowanie do sanatorium jest bardzo długa, a czas oczekiwania sięga wielu miesięcy. W zależności od oddziału NFZ oraz rodzaju schorzenia, czasy oczekiwania mogą się różnić dość znacznie (od kilku miesięcy do dwóch lat). Dla wszystkich oczekujących na wyjazd, Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił internetowy system o nazwie PRZEGLĄDARKA SKIEROWAŃ NA LECZENIA UZDROWISKOWE.

Po złożeniu wniosku o przydzielenie miejsca w sanatorium wniosek ten został zarejestrowany, a lekarz przekazał pacjentowi numer skierowania. Numer tego skierowania jest równocześnie loginem do przeglądarki skierowań. Za pośrednictwem internetu możesz kontrolować na jakim etapie jest twoje skierowanie. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.skierowania.nfz.gov.pl, a następnie w górnym okienku wpisać numer skierowania, które chcemy sprawdzić.

Po wpisaniu numeru wyświetlą się następujące informacje dotyczące skierowania:
– data wystawienia skierowania przez lekarza,
– termin wpłynięcia wniosku do oddziału NFZ,
– rodzaj leczenia,
– numer w kolejce oczekujących,
– miejsce i termin planowanego leczenia sanatoryjnego (uzdrowisko, jego nazwa, dokładny adres, profil leczniczy).

Do osób, które nie mają dostępu do internetu, Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła informację o skierowaniu do sanatorium pocztą, z reguły na dwa miesiące przed planowanym terminem przydzielonego turnusu.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że przeglądarka dostępna pod adresem https://skierowania.nfz.gov.pl jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że nie powiadamia oczekujących pacjentów o ich miejscu w kolejce do sanatorium za pomocą SMS oraz e-mail.

UWAGA: Oferowane przez stronę internetową sanatorium.mobi płatne powiadomienia smsowe dotyczące statusu skierowania do sanatorium NIE SĄ USŁUGĄ NFZ.

Zalecamy bezpłatne sprawdzanie statusu skierowania wyłącznie przez przeglądarkę skierowań dostępną na stronach internetowych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich NFZ.

Sprawdź na stronie: www.skierowania.nfz.gov.pl na jakim etapie jest twój wniosek o sanatorium.