Leczenie uzdrowiskowe dofinansowane przez NFZ – cz. 2.

27 października 2017

Leczenie uzdrowiskowe: ambulatoryjnie lub stacjonarnie – jakie są koszty?

Świadczenia leczenia uzdrowiskowego są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z leczenia w uzdrowisku można skorzystać raz na 18 miesięcy. To jednak tylko zalecenie. O tym, ile razy i z jaką częstotliwością pacjent może korzystać z wyjazdu, decyduje ostatecznie lekarz na podstawie przebiegu choroby i dokumentacji medycznej.

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych trwa 21 dni. Pobyt w szpitalu i leczenie jest bezpłatne. Takie leczenie jest przeznaczone dla osób, które są po leczeniu szpitalnym. Skierowanie dostają w dniu wypisania ze szpitala. Pacjent ponosi jedynie koszty dojazdu na leczenie do miejscowości uzdrowiskowej i z powrotem. Liczba zabiegów: nie mniej niż trzy zabiegi dziennie przez sześć dni w tygodniu. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby pracującej jest częściowo odpłatny. Oznacza to, że samo leczenie jest bezpłatne, ale pacjent ponosi koszty:
– dojazdu do miejscowości uzdrowiskowej i z powrotem do miejsca zamieszkania,
– koszty opłaty klimatycznej,
– częściową odpłatność do kosztów wyżywienia i zakwaterowania (uzależnioną od standardu pokoju określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia).
Osoba pracująca odbywa leczenie sanatoryjne w ramach urlopu wypoczynkowego.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni. Rehabilitacja jest bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych i popołudniowych, przez 5 dni oraz w sobotę w 1 cyklu. Rehabilitacja obejmuje nie mniej niż pięć zabiegów fizykalnych dziennie, ukierunkowanych na leczenie schorzenia zasadniczego, które jest podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym trwa 28 dni. Rehabilitacja w sanatorium jest częściowo odpłatna i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci trwa 6 do 18 dni.

UWAGA: Na leczenie uzdrowiskowe mogą zostać skierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, żeby odbyć podróż do uzdrowiska, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym, dlatego też niektóre schorzenia pod jego wpływem mogą ulegać zaostrzeniu.

Niezbędne dokumenty

Wyjeżdżając do uzdrowiska należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ,
 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • dokumentację medyczną określoną przez lekarza kierującego, np. wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, karty
 • informacyjne z leczenia szpitalnego, które mają związek z pobytem w sanatorium;
 • leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na czas pobytu,
 • pieniądze w ilości wystarczającej do częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
 • strój kąpielowy, czepek,
 • strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe,
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym: podręczniki i przybory szkolne.

Koszty

Pierwszy koszt, jaki trzeba będzie ponieść w związku z wyjazdem do sanatorium, to sam dojazd do ośrodka (oraz późniejszy powrót stamtąd).
Pacjent pokrywa także koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwoty te są ustalane przez ministra zdrowia i obowiązują we wszystkich sanatoriach podpisujących kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ceny różnią się w zależności od terminu. Taniej jest w tak zwanym pierwszym sezonie rozliczeniowym, czyli w okresie od 1 października do 30 kwietnia, drożej będzie w drugim sezonie, czyli w terminach od 1 maja do 30 września. Wysokość opłaty zależy też w dużej mierze od standardu pokoju.

Ceny zakwaterowania i wyżywienia za jeden dzień pobytu kształtują się następująco:

 • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: od 28,80zł do 36,10 zł
 • pokój jednoosobowy w studiu: od 23,00zł do 33,00zł
 • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: od 22,00zł do 29,300zł
 • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: od 17,3 zł do 24, 10zł
 • pokój dwuosobowy w studiu: 14,60zł do 22,00zł
 • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: od 12,50zł do 17,30zł
 • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: od 11,00zł do 13,10zł
 • pokój wieloosobowy w studiu: od 10, 50zł do 12,00zł
 • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: od 9,40zł do 10,50zł.

Dokładne, aktualne ceny można sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl.

Żadnych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie nie poniosą:
– dzieci i młodzież do lat 18,
– młodzież ucząca się albo studiująca do 26 lat,
– dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne,
– dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
Wyżej wymienione osoby obowiązuje jednak opłata uzdrowiskowa oraz samodzielne uiszczenie kwoty za przejazd do i z sanatorium.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje:
– kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
– kosztów częściowej odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatoriach uzdrowiskowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (z późniejszymi zmianami),
– kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego w sanatorium,
– kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i przychodniach uzdrowiskowych nie związanych z chorobą podstawową będącą przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe,
– kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekuna świadczeniobiorcy,
dodatkowych opłat obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, na przykład opłat klimatycznych.

Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Poz. 14).