Miasta uzdrowiskowe w Polsce

31 października 2017

Gdzie na leczenie sanatoryjne? Jakie schorzenia gdzie wyleczysz?

 

Uzdrowiskiem, w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, jest:
– obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe,
– obszar wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego terenie naturalnych surowców leczniczych.

Obszarowi nadawany jest status uzdrowiska jeśli spełnia wymienione niżej wymogi, to znaczy posiada:
– klimat lokalny o walorach leczniczych,
– unikalne, naturalne złoża surowców uzdrowiskowych,
– zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez wysoko wykwalifikowane kadry medyczne,
– obiekty szpitalne i sanatoryjne z pełnym zapleczem, o wysokim standardzie,
– urządzenia przeznaczone do korzystania z uzdrowiskowych zasobów naturalnych,
– wymagania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska,
– odpowiedni obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowiskowej,
– pełną infrastrukturę techniczną,
– znaczenie ponadlokalne.

W Polsce znajduje się 45 miejscowości, które posiadają taki status uzdrowiska. Warunki jakie musi spełniać gmina, żeby uzyskać status uzdrowiska dla swej miejscowości reguluje Ustawa z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Uznanie miejscowości za uzdrowisko następuje po wystąpieniu o to przez Gminę, która musi również opracować szczegółowy operat uzdrowiskowy, pozwalający stwierdzić spełnienie wymagań zawartych w ustawie uzdrowiskowej. Status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej daje podstawy prawno-organizacyjne do prowadzenia na danym obszarze lecznictwa uzdrowiskowego oraz działalności wypoczynkowej i turystycznej.

Najogólniej polskie uzdrowiska można podzielić ze względu na:
1. ich położenie geograficzne:
– uzdrowiska nizinne (położone do 200 m n.p.m),
– uzdrowiska nadmorskie (położone w odległości nie większej niż 3 km od brzegu morza),
– uzdrowiska podgórskie (położone od 200 do 400 m n.p.m),
– uzdrowiska górskie (położone od 400 do 800 m n.p.m),
2. występujące w obrębie uzdrowiska naturalne surowce lecznicze:
– zdrojowiska: uzdrowiska posiadające wody lecznicze,
– uzdrowiska borowinowe: oparte na leczeniu borowiną,
– uzdrowiska mieszane: posiadające wody lecznicze i borowinę.

Uzdrowiska nizinne to: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój.
Uzdrowiska nadmorskie to: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki.

Uzdrowiska podgórskie to: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne.
Uzdrowiska górskie to: Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój.

Regionem o największej liczbie uzdrowisk jest województwo dolnośląskie. Znajduje się tam aż 11 uzdrowisk.

Kierunki lecznicze poszczególnych uzdrowisk przedstawiają się następująco:
Augustów:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby naczyń obwodowych;
– osteoporoza.

Busko-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne,
– choroby skóry;
– nadciśnienie,
– osteoporoza.

Ciechocinek:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie ,
– choroby naczyń obwodowych ,
– choroby górnych dróg oddechowych;
– cukrzyca,
– otyłość ,
– osteoporoza,
– choroby kobiece.

Dąbki:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,
– choroby endokrynologiczne.

Duszniki-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby naczyń obwodowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia ,
– osteoporoza,
– choroby kobiece.

Goczałkowice-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– osteoporoza.

Gołdap:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby kobiece.

Inowrocław:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby układu trawienia,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby naczyń obwodowych,
– choroby układu nerwowego.

Iwonicz-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne ,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia,
– otyłość ,
– osteoporoza,
– choroby skóry,
– choroby kobiece.

Jedlina – Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia,
– choroby nerek i dróg moczowych.

Kamień Pomorski:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby neurologiczne,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby dolnych dróg oddechowych.

Kołobrzeg:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,
– cukrzyca,
– otyłość,
– endokrynologiczne,
– osteoporoza,
– choroby skóry.

Konstancin-Jeziorna:
– choroby układu nerwowego,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych dróg oddechowych.

Krynica-Zdrój:
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia,
– cukrzyca,
– choroby kobiece,
– choroby nerek i dróg moczowych,
– krwi i układu krwiotwórczego.

Kudowa-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby naczyń obwodowych,
– choroby układu trawienia,
– choroby endokrynologiczne,
– krwi i układu krwiotwórczego.

Latoszyn:
– choroby ortopedyczno urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby neurologiczne.

Lądek-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby naczyń obwodowych,
– osteoporoza,
– choroby skóry,
– choroby kobiece.

Muszyna-Złockie:
– choroby reumatologiczne,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia,
– endokrynologiczne.

Nałęczów:
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie.

Piwniczna:
– choroby reumatologiczne,
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,
– układu trawienia.

Polanica-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– układu trawienia.

Polańczyk:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby reumatologiczne,
– choroby endokrynologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– cukrzyca.

Połczyn – Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– otyłość,
– osteoporoza,
– choroby kobiece.

Przerzeczyn – Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne.

Rabka-Zdrój:
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby skóry,
– cukrzyca.

Rymanów -Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby reumatologiczne,
– choroby nerek i dróg moczowych.

Solec-Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– osteoporoza,
– choroby skóry.

Sopot:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby układu nerwowego,
– osteoporoza.

Supraśl:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych.

Swoszowice:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– osteoporoza,
– choroby skóry.

Szczawnica:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,
– otyłość.

Szczawno-Zdrój:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby reumatologiczne,
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia,
– cukrzyca,
– otyłość,
– osteoporoza,
– choroby nerek i dróg moczowych.

Świeradów – Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby naczyń obwodowych,
– choroby skóry,
– choroby kobiece,
– osteoporoza,
– cukrzyca.

Świnoujście:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– otyłość,
– choroby endokrynologiczne,
– osteoporoza,
– choroby skóry.

Uniejów:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby naczyń obwodowych,
– choroby skóry.

Ustka:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby endokrynologiczne.

Ustroń:
– choroby ortopedyczno-urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– choroby naczyń obwodowych,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– cukrzyca,
– otyłość,
– osteoporoza.

Wapienne:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby reumatologiczne.

Wieliczka:
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby skóry.

Wieniec – Zdrój:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby reumatologiczne,
– choroby układu nerwowego,
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
– osteoporoza.

Wysowa:
– choroby ortopedyczno – urazowe,
– choroby układu nerwowego,
– choroby reumatologiczne,
– choroby górnych dróg oddechowych,
– choroby dolnych dróg oddechowych,
– choroby układu trawienia,
– cukrzyca,
– otyłość,
– osteoporoza,
– choroby nerek i dróg moczowych.

Żegiestów – Zdrój:
– choroby reumatologiczne,
– choroby układu trawienia,
– choroby nerek i dróg moczowych.

Nie wszystkie sanatoria w Polsce przypominają te rodem z PRL-u. Niektóre w ciągu ostatnich lat przeprowadziły gruntowne remonty. Od kilku lat również coraz więcej sanatoriów za dodatkową opłatą wprowadza do listy oferowanych świadczeń elementy usług typu SPA (między innymi zabiegi odnowy biologicznej, zabiegi kosmetyczne). W wielu polskich uzdrowiskach sanatoria, kliniki i szpitale uzdrowiskowe świadczą również usługi pełnopłatne, oferują pobyty lecznicze, rehabilitacyjne oraz wypoczynkowo – rekreacyjne dla osób, które chcą korzystać z pobytów uzdrowiskowych poza skierowaniami.

Wykaz uzdrowisk w Polsce, wraz z ich szczegółową prezentacją można sprawdzić na stronach internetowych:
– www.e-kurort.pl,
– www.uzdrowiska.pl,
– www.uzdrowiska.pgu.pl,
– www.sanatoria.com.pl.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 651).