Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych będą wydawane z opóźnieniem

16 października 2017

Nowe legitymacje pojawią się dopiero pod koniec października lub na początku listopada

 

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane na nowych zasadach. Z dniem 1 września weszły również w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji.
Nie wybrano jednak dostatecznie wcześnie podmiotu, który miałby nowe legitymacje wytworzyć, stąd opóźnienia w wydawaniu

„Nie została wybrana firma, która ma odpowiadać za produkcję nowych legitymacji. Dlatego możemy jedynie przyjmować wnioski o ich wydanie i rejestrować je w systemie. Kiedy jednak będą dostępne – nie wiadomo” – tak mówiła we wrześniu „Gazecie Prawnej” Lidia Gugała, przewodnicząca powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie.

6 października Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat, z którego wynika, że nowe legitymacje pojawią się w ciągu najbliższych 20 dni, czyli pod koniec października lub początek listopada. W powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności czeka obecnie ponad 25 tysięcy wniosków o wydanie nowej legitymacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina równocześnie, że wydane wcześniej legitymacje zachowują swoją ważność i nie ma potrzeby ich wymiany. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia 2017 pobierana jest opłata w kwocie 15 zł.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Przeczytaj więcej o nowych legitymacjach w artykule „Legitymacja osoby niepełnosprawnej – od 01.09.2017r.”

Zapisz