Pierwszy krok w zawodową przyszłość

11 października 2017

Oferta szkoleń i staży dla mieszkańców Wrocławia, powiatu kłodzkiego, wrocławskiego

Trwa nabór kandydatów do projektu „Pierwszy krok w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Do kogo jest skierowany projekt?
Projekt skierowany jest do:

  • ludzi młodych, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia,
  • bezrobotnych,
  • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • mieszkańców powiatu wrocławskiego, powiatu kłodzkiego lub Wrocławia,
  • osoby te nie mogą uczyć się w trybie dziennym.

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne.

Cele projektu „Pierwszy krok w zawodową przyszłość”

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi, głównie z obszarów wiejskich i znalezienie im zatrudnienia.

Co zapewnia uczestnictwo w projekcie?

W ramach projektu uczestnik otrzyma wsparcie w postaci:

  • indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym,
  • szkolenia zawodowego,
  • 3-miesięcznego stażu (dla 80% uczestników),
  • pośrednictwa pracy.

Za udział w szkoleniu zawodowym uczestnik projektu otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł netto, natomiast za udział w stażu stypendium w kwocie 1710 zł netto/miesiąc. Osoby dojeżdżające na szkolenia otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia do projektu: dolnoslaskie@eurogrupa.pl

Zapisz