Jak zrobić prawo jazdy?

16 października 2017

Prawo jazdy dla ON. Niezbędne dokumenty. Możliwości dofinansowania.

Wciąż nie wszystkie środki transportu komunikacji miejskiej przystosowane są do przewożenia osób poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wielkim udogodnieniem jest z pewnością samodzielne przemieszczanie się specjalnie dostosowanym autem. Najpierw jednak trzeba zdobyć prawo jazdy. Coraz więcej ośrodków podchodzi profesjonalnie do szkolenia niepełnosprawnych kierowców i ma odpowiednio oprzyrządowane samochody.

Jak zrobić prawo jazdy?

BADANIA

Staranie się o prawo jazdy należy rozpocząć od wizyty u lekarza uprawnionego do badań kierowców, który wystawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, zaświadczenie z odpowiednimi kodami, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe dotyczące przystosowania pojazdu do danego rodzaju schorzenia.

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Z takim dokumentem udajemy się do Wydziału Komunikacji urzędu w miejscu naszego zamieszkania. Tam uzyskasz profil PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.
W Wydziale Komunikacji należy złożyć:

 • dokument tożsamości,
 • zdjęcie,
 • podanie,
 • orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do kierowania pojazdami i upoważnienie do odbioru (w razie działania pełnomocnika).

Z numerem PKK można już zapisać się na kurs. Listę szkół, które dysponują dostosowanymi samochodami przedstawiamy w osobnym artykule. Sprawdź tutaj.

ZRÓB KURS

Masz dwie możliwości. Możesz zapisać się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy lub wziąć udział tylko w kursie praktycznym.

OPCJA 1: Kurs teoretyczny i praktyczny w szkole jazdy:

 • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
 • Weź udział w kursie teoretycznym, a potem w praktycznym.
 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
 • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny — zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.

OPCJA 2: Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym:

 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
 • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie — idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 • Weź udział w kursie praktycznym.
 • Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.

ODBIERZ PRAWO JAZDY

Jeśli zdasz egzamin praktyczny WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.
Za wydanie prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 100,50zł. Zazwyczaj masz dwie możliwości:
– płacisz w kasie urzędu,
– robisz przelew na konto urzędu.

Twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru w ciągu 9 dniu roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty. Jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuacją, na przykład kiedy dostaniesz zakaz prowadzenia pojazdów albo masz prawo jazdy uzyskane za granicą termin ulegnie wydłużeniu, do miesiąca.

SPRAWDŹ STATUS SPRAWY ONLINE

Na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl możesz sprawdzić na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Masz dwie możliwości odbioru prawa jazdy:
– w urzędzie — zabierz wtedy ze sobą dowód osobisty albo paszport,
– pocztą — jeśli zaznaczysz we wniosku odbiór pocztą.

Ważne informacje:

 • o prawo jazdy mogą ubiegać się osoby posiadające minimum dwie sprawne kończyny, a jedną z nich musi być ręka,
 • schorzenia lub choroby zakłócające pracę mózgu uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy,
 • w praktyce, osoby niepełnosprawne mogą zdobyć jedynie prawo jazdy kat. B,
 • egzamin praktyczny zdaje się na własnym lub wypożyczonym samochodzie,
 • koszt przystosowania auta do potrzeb osób niepełnosprawnych waha się od ok. 300zł do 10 000 zł,
 • osoby niepełnosprawne mogą uzyskać zwrot części kosztów przystosowania pojazdu do swoich potrzeb w ramach programów refundacyjnych,
 • cena egzaminu praktycznego dla osób niepełnosprawnych jest o połowę niższa od kwoty, którą muszą zapłacić osoby bez dysfunkcji.

Dofinansowanie do kursu prawa jazdy

Osoby niepełnosprawne, które chcą zdobyć prawo jazdy, mogą ubiegać się o dofinansowanie udzielane przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kandydatom na kierowców, niezależnie od miejsca zamieszkania, pomaga również Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa z Warszawy. Współpracuje ono ze szkołami w całej Polsce, które uczą osoby z niepełnosprawnością, a dodatkowo finansuje kurs. W tym celu należy złożyć w Stowarzyszeniu SPiNKa:

 • wniosek formalny w oryginale (do pobrania na www.spinka.org.pl)
 • orzeczenie o niepełnosprawności (kopia),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (z kodami ograniczeń),
 • profil kandydata (PKK),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (wystawia ośrodek szkolenia),
 • fakturę za usługę odbycia kursu nauki jazdy (wystawia ośrodek szkolenia).

Zapisz