Urlop bezpłatny

24 października 2017

Co zrobić jeśli wykorzystałeś cały urlop wypoczynkowy a pilnie potrzebujesz wolnego?

Ten problem pojawia się często pod koniec roku, ale nie tylko. Dotyczy też osób, które niedawno rozpoczęły pracę lub po prostu mają inne powody ku temu, aby zrobić sobie przerwę w dotychczasowej pracy. Nie chcą przy tym jej stracić. Wtedy na ratunek przychodzi urlop bezpłatny.

Urlop bezpłatny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujemy dnia wolnego, choć ma też swoje wady. Jest też jeden ważny warunek, który sprawia, że nie każdy może sobie na niego pozwolić. Z urlopu bezpłatnego będziemy mogli skorzystać tylko wtedy, gdy zgodę wyrazi nasz pracodawca.

Urlop bezpłatny – zalety i wady

Z urlopu bezpłatnego może skorzystać każdy pracownik, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy pracuje oraz jaki ma staż pracy – wniosek można złożyć nawet pierwszego dnia pracy. Urlop bezpłatny jest doskonałym rozwiązaniem, gdy nie przysługuje nam już urlop płatny. Długość urlopu bezpłatnego jest dowolna, ograniczają ją jedynie ustalenia zawarte pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Może zatem trwać od jednego dnia do nawet kilku lat.
W trakcie urlopu bezpłatnego nie przysługują uprawnienia pracownicze i socjalne. W związku z tym czas ten nie jest zaliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, takie jak:

  • okres, od którego zależy prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawa przedemerytalna,
  • długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

W czasie urlopu bezpłatnego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe, w związku z czym nie przysługuje prawo do:

  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego.

Masz pytania dotyczące prawa pracy?

Bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.
Warto przejrzeć materiały filmowe, jakie na kanale YouTube zamieszcza Zielona Linia. Można tam znaleźć omówienie zasad udzielania urlopu bezpłatnego, jak też wiele innych, przydatnych materiałów związanych z prawami pracownika. Proste, krótkie filmiki w przystępny sposób i z humorem pomagają zrozumieć trudne przepisy prawa pracy.

ZOBACZ FILM:
https://youtu.be/7_1DaJ46Llc