Zintegrowany Informator Pacjenta

31 października 2017

ZIP: co to jest? jak uzyskać dostęp?

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia. Dane te gromadzone są od 2008 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po zalogowaniu, w systemie ZIP, możesz sprawdzić informacje dotyczące twojego leczenia. W systemie znajdziesz informację dotyczące między innymi tego:
– gdzie się leczyłeś i ile za to zapłacił NFZ (dane od 2008 roku),
– czy NFZ potwierdza twoje prawo do świadczeń, czyli czy jesteś zarejestrowani w systemie eWUŚ),
– gdzie i kiedy wykupiłeś refundowaną receptę i ile Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do twoich leków,
– gdzie złożyłeś deklarację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
– kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty ortopedyczne, na przykład: wózek, protezę, aparat słuchowy,
– gdzie możesz leczyć się bezpłatnie – listę placówek medycznych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, informacje godzinach pracy tych placówek, dojeździe itp.,
– kiedy i gdzie korzystałeś z leczenia uzdrowiskowego, a także na jakim etapie realizacji znajduje się złożony w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek do sanatorium

Zintegrowany Informator Pacjenta nie wymaga instalacji oprogramowania na domowym komputerze. Dostępny jest online, codziennie, 24 godziny na dobę. Korzystanie z systemu nie wymaga opłat, jest bezpłatne.

Serwis dostępny jest pod adresem: www.zip.nfz.gov.pl

Jak uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta?

Żeby zalogować się do Zintegrowanego Informatora Pacjenta potrzebne są dane dostępowe, czyli login oraz hasło, które są wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wniosek o wydanie danych dostępowych mogą złożyć:
– osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin),
– osoby ubezpieczające się dobrowolnie,
– osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń,
– osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do systemu ZIP masz dwie możliwości:
1. Możesz zarejestrować się samodzielnie na stronie internetowej www.zip.nfz.gov.pl, a potem odebrać login i hasło we wskazanej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Możesz od razu udać się do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i podpisać tam wniosek na korzystanie z systemu.
Aby otrzymać dane dostępowe, należy okazać w siedzibie NFZ swój dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Założenie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta trwa kilka minut. Z systemu można korzystać już następnego dnia. Podczas pierwszego logowania zostaniesz zidentyfikowany za pomocą otrzymanego w NFZ loginu i hasła, a po pierwszym zalogowaniu system poprosi o zmianę tych danych.

Uwaga: Jeżeli nie możesz przyjechać osobiście do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby odebrać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, albo nie masz dostępu do internetu, możesz pisemnie poprosić o przesłanie historii leczenia. Informację otrzymasz listownie w ciągu 14 dni.

Bezpieczeństwo danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

Po zalogowaniu do systemu zobaczysz tylko swój login i historię leczenia. W systemie nie ma podanych danych osobowych, takich jak nazwisko, adres zamieszkania czy numeru telefonu. Dzięki temu, nawet jeżeli ktoś obcy uzyska dostęp do twojego konta, nie będzie w stanie ocenić na czyje konto się zalogował.
Zintegrowany Informator Pacjenta powstał we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, co ma zagwarantować użytkownikom całkowite bezpieczeństwo.

Więcej: Placówki NFZ w Twoim województwie