Elbląg – punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

9 listopada 2017

Sprawdź, gdzie uzyskasz bezpłatnie pomoc prawnika.

 

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które mieszczą się w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1.

  • Punkt numer 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30
  • Punkt numer 2 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30
  • Punkt numer 3 czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od 12.30 do 16.30 oraz w piątek od 10.30 do 14.30.

 

Zgodnie z ustawą z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać następujące osoby :
1. młodzież do 26 roku życia,
2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. kombatanci,
6. weterani,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awaria techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Prezydenta Miasta Elbląg.