Sieć szpitali – poznaj rządowy program

28 listopada 2017

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło oficjalną stronę internetową poświęconą projektowi sieci szpitali.

Aby przybliżyć ideę zmian związanych z wprowadzeniem tak zwanej „sieci szpitali”, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło oficjalną stronę internetową dotyczącą tego projektu.

Na stronie www.siecszpitali.mz.gov.pl znajdują się podstawowe informacje o planowanych zmianach.

Można się z niej dowiedzieć między innymi:

  • czym będzie sieć szpitali,
  • dlaczego tworzymy sieć szpitali,
  • jakie świadczenia obejmie sieć szpitali,
  • jakie będą zasady finansowania.

W serwisie znajdują się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowanej reformy.

Czym będzie sieć szpitali?

Projekt ustawy tworzącej tak zwaną sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które mają usprawnić leczenie pacjentów i poprawić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, usprawnić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Rozwiązanie te mają zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone około 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie 100% gwarancją, że Fundusz zawrze z nim  umowę  – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także:

  • świadczenia wysokospecjalistyczne,
  • świadczenia z zakresu programów lekowych, leków stosowanych  w chemioterapii,
  • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
  • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych  poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nieobjęte finansowaniem w ramach PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związanie z programem znajdziesz na stronie wwww.siecszpitali.mz.gov.pl