Starasz się o dotację na działalność gospodarczą? Przygotuj plan

27 listopada 2017

Jak powinien wyglądać plan Twojej działalności gospodarczej?

Plan przedsięwzięcia to jeden z najistotniejszych załączników do wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej.

Na jego podstawie oceniane będzie prawdopodobieństwo powodzenia przyszłej działalności, a także między innymi doświadczenie wnioskodawcy i efekty ekonomiczne przedsięwzięcia.

Plan przedsięwzięcia składa się z :

 • charakterystyki przedsięwzięcia (opis branży, produktu, zasoby personalne, uprawnienia zawodowe, kwalifikacje właściciela),
 • oceny rynku (analiza popytu, konkurencji, narzędzia marketingu mix),
 • analizy SWOT (słabe i mocne strony pomysłu na działalność gospodarczą, szanse i zagrożenia),
 • analizy finansowej (kalkulacja przychodów, kosztów, sposoby rozliczeń).

Dobrze sporządzony plan charakteryzuje się wiarygodnością i realnością. Plan przedsięwzięcia powinien być przede wszystkim kompletny, zawierać wyczerpujące opisy planowanych działań, tak, żeby nie pozostawiał u czytelnika wątpliwości, że planowane przedsięwzięcie warte jest finansowania. Pamiętaj, że solidnie sporządzony biznesplan to podstawa udanego przedsięwzięcia.

Wzory planu przedsięwzięcia oraz inne niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronach urzędów pracy.

Szukaj tam również takich dokumentów jak:

 •  wzór wniosku o przyznanie dotacji
 • informacja osoby niepełnosprawnej
 •  informacja o pomocy de minimis
 •  plan przedsięwzięcia
 •  przewidywane efekty ekonomiczne
 • wykaz dokumentów dotyczących zabezpieczenia
 •  inne załączniki do wniosku