Telefony alarmowe dla osób głuchych i słabosłyszących

8 listopada 2017

Instrukcja powiadamiania o zagrożeniu przez SMS.

 

Numer alarmowy obowiązujący w Unii Europejskiej

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Służy on wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, takich jak:

 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • kradzieże,
 • włamania,
 • w przypadku użycia przemocy,
 • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
 • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
 • przypadki porażenia prądem,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Zasady korzystania z telefonu alarmowego przez osoby niesłyszące

Podczas wysyłania SMS’a na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. znajdować się w bezpiecznym dla siebie miejscu
 2. napisać wiadomość SMS
  – na początku SMS’a napisać: Jestem osobą niesłyszącą.
  – podać adres zdarzenia: powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania, numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  – napisać: co się stało w formie krótkiej informacji (np. nieprzytomne dziecko, pożar),
  – podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli są inni poszkodowani poza osobą zgłaszającą zdarzenie.),
  – wskazać ewentualnie, która służba jest potrzebna (straż pożarna, pogotowie, policja),
  – podać swoje imię i nazwisko.
 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wciąż pracuje nad systemem umożliwiającym wysyłanie wiadomości sms na numer alarmowy 112 z całego kraju. Aktualnie, w zależności od województwa, działają różne numery telefonów umożliwiające wysyłanie wiadomości sms przez osoby głuche i słabosłyszące.

 

Czytaj więcej: Aktualny spis numerów telefonów umożliwiających wysyłanie wiadomości SMS w sytuacji zagrożenia.