Warsztaty dla pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM „Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej”

30 listopada 2017

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami lub innymi trudnościami natury psychicznej i poznawczej.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

• Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
• Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
• Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w pracy dydaktycznej ze studentami przejawiającymi nietypowe, bądź nieadekwatne zachowania oraz ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będziemy rozmawiać m. in. o:

• studentach z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,
• z zespołem Aspergera i autyzmem,
• z lękiem przed egzaminami lub przed wystąpieniami publicznymi,
• studentach agresywnych,
• z problemami ze skupieniem się lub problematycznym perfekcjonizmem
• innymi problemami psychicznymi, które utrudniają ich studia lub pracę wykładowcy.

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb pracowników dydaktycznych na poszczególnych kampusach, z uwzględnieniem specyfiki studiów i procesu studiowania, odmiennej na kierunkach humanistycznych, lingwistycznych i ścisłych.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami z niepełnosprawnościami i innymi trudnościami natury psychicznej. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 4 godzinnych spotykań.

Terminy i miejsce

Obecne realizowane szkolenia mają charakter pilotażowy i bierzemy po uwagę powtórzenie ich w innych terminach dla szerszej grupy. Pojawią się one zapewne po obecnym cyklu czyli pod koniec stycznia 2018 r.
Jeżeli chcesz otrzymać informację o kolejnych edycjach w pierwszej kolejności i mieć pierwszeństwo zapisu – wypełnij formularz on-line.
Zapisy wyłącznie przez formularz on-line

KLIKNIJ TUTAJ aby otworzyć formularz lub użyj poniższego linka:
https://goo.gl/forms/Fsw97UreS9WARvcv2

Prowadzący szkolenie
• mgr Szymon Hejmanowski – Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania dla Studentów UAM
• mgr Bas van der Ham – St. wykładowca, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydziału Anglistyki

Dla kogo NIE jest przeznaczone szkolenie?

• Pracowników dziekanatów

• Pracowników bibliotek

Szkolenia dla pracowników dziekanatów i bibliotek będzie organizowane w późniejszym terminie, z odpowiednio zmodyfikowanym programem. Informacje o szkoleniu dla pracowników dziekanatów i bibliotek pojawią się na stronie internetowej UAM oraz będą rozsyłane pocztą elektroniczną.

Organizatorzy szkolenia

Szkolenie jest organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w ramach pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM, pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej. Oprócz cyklu szkoleń dla pracowników dydaktycznych i doktorantów w projekcie przewidziane są szkolenia dla pracowników dziekanatów i bibliotek, a także dla studentów z zakresu skutecznych technik uczenia się, zarządzania sobą w czasie oraz warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych. Więcej informacji o możliwym wsparciu ze strony Biura, Poradni i

Konsultanta znajdziecie Państwo na stronie: https://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni

Dodatkowych informacji udziela
mgr Krzysztof Osóbka
Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami
e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Aby zapisać się na szkolenie w wybranym terminie KLIKNIJ TUTAJ aby otworzyć formularz lub użyj poniższego linka: https://goo.gl/forms/Fsw97UreS9WARvcv2