Kampania „Dom to praca”

26 grudnia 2017

Podpisz petycję. Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych wynoszą 520 zł lub 1406 zł. Świadczenie  w wysokości 520 zł przysługuje opiekunom tych osób,  których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie 18. roku życia.

Świadczenie w wysokości 1406 zł przysługuje opiekunom osób, u których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia.  W obu przypadkach opiekunowie nie mogą dorabiać.

Brak aktywności zawodowej opiekunów pociąga za sobą wiele konsekwencji:

  • większe zagrożenie ubóstwem rodzin osób niepełnosprawnych,
  • niskie zabezpieczenie socjalne w wieku emerytalnym,
  • trudność z powrotem na rynek pracy po ustaniu opieki,
  • zwiększenie ryzyka izolacji społecznej i zachorowania na depresję.

W rezultacie odbija się to również na gospodarce ogólnokrajowej powodując utratę potencjalnych pracowników.

Możliwość zarobkowania to dodatkowe pieniądze pozwalające opiekunom np. na opłacenie rehabilitacji czy kupienie leków dla bliskich, ale także szansa na zyskanie poczucia bezpieczeństwa w życiu.

Ważne jest stworzenie opiekunom osób niepełnosprawnych możliwości wyboru – pobierania wyłącznie świadczenia lub połączenia świadczenia z dorabianiem.

Konieczna jest zmiana prawa tak, by umożliwić opiekunom łączenie pobierania świadczeń z dorabianiem. W związku z tym Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) przygotował w ramach kampanii Dom to Praca petycję „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”.

Petycję można podpisać na stronie internetowej: https://domtopraca.pl/zmien-prawo-pozwol-opiekunom-dorabiac/