Kraków: Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

30 grudnia 2017

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dobry start, chcesz postawić krok ku samodzielności, zdobyć doświadczenie i znaleźć zatrudnienie – dołącz do projektu realizowanego przez Fundację Sustinae.

 

Jeśli jesteś absolwentem niepełnosprawnym, wejście na rynek pracy jest jak wyprawa na K2. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dobry start, chcesz postawić krok ku samodzielności, zdobyć doświadczenie i znaleźć zatrudnienie – dołącz do projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” realizowanego przez Fundację Sustinae.

„Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek pracy 100 studentów i absolwentów krakowskich i warszawskich uczelni wyższych”. – opisuje Monika Cyboran – Trzebińska, prezes Fundacji Sustinae. – „Uczestnicy projektu przejdą z nami drogę „od studenta do specjalisty” , korzystając z różnorodnych form wsparcia. Pierwszą najistotniejszą formą wsparcia jest diagnoza sytuacji w kontekście biospołecznym, czyli pełna diagnoza z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Kolejno zostanie zaplanowana i zrealizowana indywidualna ścieżka kariery”.

Do kogo skierowany jest projekt?

Fundacja Sustinae poszukuje gotowych do podjęcia pracy niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckich) lub absolwentów uczelni wyższej, którzy otrzymali dyplom lub uzyskali absolutorium nie wcześniej niż 24 miesiące temu. Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych.

Co oferuje projekt?

Każda osoba będzie miała możliwość dogłębnej diagnozy swoich predyspozycji – być może ukrytych talentów, oraz wypracowania Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, wsparcia asystenta rynku pracy oraz trenera aktywizacji, a także uczestnictwa w zajęciach warsztatowych przygotowujących do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

Dla uczestników z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną zaplanowane są:

  • szkolenia zawodowe,
  • płatne staże,
  • dodatki motywacyjne.

 

Udział w projekcie to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego planu rozwoju drogi zawodowej. Efektem końcowym ma być podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli chcesz dołączyć do projektu skontaktuj się z biurem Fundacji Aktywizacja w Krakowie:

lub z biurem Fundacji w Warszawie

Projekt „Student, absolwent, specjalista – projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://fundacjasustinae.org/