Królestwo Arabii Saudyjskiej przyzna nagrodę w dziedzinie badań nad niepełnosprawnością

27 grudnia 2017

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 grudnia.

Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej przekazuje informację dotyczącą Nagrody Króla Salmana przyznawanej w dziedzinie badań nad niepełnosprawnością (ang. King Salman Award for Disability Research).

Nagroda Króla Salmana jest międzynarodową nagrodą wyrażającą uznanie dla wybitnych osób, której celem jest doskonalenie badań naukowych w dziedzinie niepełnosprawności. Jest ona przyznawana w następujących dziedzinach:

  • zdrowie / nauki medyczne
  • wychowanie / edukacja
  • rehabilitacja / nauki społeczne

Więcej informacji:

Szczegóły dotyczące tegorocznej nagrody łącznie z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na oficjalnej stronie, pod adresem http://www.ksadr.org.sa/en.

Wszelkie pytania dotyczące nagrody należy kierować do organizatora – King Salman Center for Disability Research lub do Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Zgłoszenia:

Dokumenty zgłoszeniowe można wysyłać pocztą tradycyjną na adres zamieszczony w załączniku lub drogą elektroniczną, na adres: award@kscadr.org.sa.

Termin:

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatury to 30 grudnia 2017 r.

źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych