Nowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne – cz. 2

19 grudnia 2017

Poznaj ofertę, która zapewnia szeroką ochronę i finansowe wsparcie – od pobytu w szpitalu po poważne choroby zagrażające życiu, takie jak m.in. rak, zawał, borelioza czy sepsa.  

 

Pobyt w Szpitalu

„Pobyt w Szpitalu” to wsparcie finansowe, które otrzymuje się za pobyt w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt trwał minimum 4 dni, w tym na oddziale intensywnej opieki medycznej, bez względu na przyczynę.

W ramach otrzymywanych kwot wypłacane jest także tzw. „świadczenie lekowe”. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę za przeprowadzenie operacji lub na rehabilitację, co według klientów jest dużym atutem ubezpieczenia szpitalnego. W przypadku wybrania dziennego świadczenia szpitalnego na kwotę 200 zł, lub wyższą, klient otrzymuje Szpitalny Pakiet Assistance, który zapewnia m.in. bezpłatny dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitację, zwrot kosztów leków oraz opiekę pielęgniarską i domową po hospitalizacji. Maksymalna kwota dziennego świadczenia szpitalnego wynosi 500 zł.

Konsultacja Medyczna

„Konsultacja Medyczna” umożliwia uzyskanie drugiej opinii lekarskiej z renomowanych ośrodków medycznych WorldCare w USA w przypadku ciężkiej choroby.

Kompleksowe wsparcie w walce z chorobą – pakiet „MetLife na Zdrowie”

Na kompleksową ochronę zdrowotną w ramach pakietu „MetLife na Zdrowie” składa się podstawa, czyli ochrona w razie diagnozy nowotworu, którą, w zależności od potrzeb, można uzupełnić o umowy dodatkowe: „Wsparcie w Chorobie”, „Pobyt w Szpitalu”
i „Konsultację Medyczną”. Nowa propozycja pakietu zdrowotnego MetLife skierowana jest do osób w wieku 18-60 lat, z ochroną na 15 lat, maksymalnie do 70 roku życia. Ubezpieczenie można mieć już od 50 zł miesięcznie. Pakiet zapewnia wypłatę świadczenia po zdiagnozowaniu nowotworu, pobycie w szpitalu, w tym na OIOM-ie, wypłatę na leki, rehabilitację, za operację, a także za diagnozę lub operację poważnych chorób. Im poważniejsza dolegliwość, tym większy zakres wypłat świadczeń, nawet do 500 tys. zł. To od klienta zależy, w jakim zakresie i na jakie kwoty chce być chroniony.

Zazwyczaj pobyt w szpitalu, czy też ciężka choroba wymagająca długotrwałego leczenia, wiążą się z utratą dochodów, a także z dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami. Wtedy też potrzeba jak najszybszego dostępu do lekarzy czy wsparcia assistance. Dzięki ofercie zdrowotnej MetLife można kompleksowo przygotować się finansowo na walkę z chorobą.

Pakiet „MetLife na Zdrowie” oraz zdrowotne umowy dodatkowe dostępne są w sieci agencji i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

MetLife jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

źródło: mat.prasowe