Trwa rekrutacja do projektu „Nie wykluczaj swoich szans”

15 grudnia 2017

Szkolenia, staże, stypendia szkoleniowe dla osób z niepełnosprawnością.

Przygotowywany przez VIVID Consulting projekt „Nie wykluczaj swoich szans” otwarty jest ciągle na nabór osób niepełnosprawnych z powiatów:

  • włodawskiego,
  •  parczewskiego,
  • hrubieszowskiego,
  •  chełmskiego,
  • m. Chełm,
  •  łęczyńskiego,
  •  lubartowskiego,
  •  krasnostawskiego,
  •  świdnickiego.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

diagnoza kompetencji i potrzeb – XI. 2017 – I. 2018. W tym zadaniu przeznaczono 6 godzin na Uczestnika Projektu po 3 spotkania w wymiarze 2 godzin, średnio 1-2 razy w tygodniu w ciągu maksymalnie 1 miesiąca;

poradnictwo zawodowe grupowe – XII. 2017 – II. 2018. Poradnictwo zawodowe będzie odbywało się dla 5 grup liczących 12 Uczestników Projektu w wymiarze 9 godzin przeznaczonych na grupę po 3 spotkania 3-godzinne. Spotkania będą realizowane 1 raz w tygodniu w ciągu miesiąca;

poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – XII. 2017 – IX. 2018. Będzie prowadzone w formie indywidualnej i grupowej jako poradnictwo psychologiczne (indywidualne) w wymiarze 8 godzin przeznaczonych na Uczestnika Projektu w ramach 4 spotkań po 2 godziny, średnio 1 raz w miesiącu przez cały okres udziału w projekcie oraz poradnictwo psychospołeczne (grupowe) dla 5 grup liczących 12 Uczestników Projektu w ramach 12 godzin przeznaczonych na grupę. Odbędą się 4 spotkania w wymiarze 3 godzin, średnio 1 raz w miesiącu;

usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym – XII. 2017 – IX. 2018. Wsparcie obejmuje 8 miesięcy usług trenera dla Uczestnika Projektu, średnio 8 godzin w miesiącu przeznaczonych na Uczestnika Projektu;

szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji – I. 2018 – V. 2018. Obejmą średnio 84 godziny szkoleń w ramach 14 spotkań grupowych po 6 godzin. Szkolenia będą odbywać się 3 razy w tygodniu. Maksymalnie będą trwać 2 miesiące z certyfikacją;

4-miesięczny staż – IV. 2018 – IX. 2018. Staż wynosi 4 miesiące kalendarzowe. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Wynagrodzenie za staż wynosi 1850 zł netto.

Organizatorzy zapewniają też stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu i zgodność staży z tematyką szkoleń. W chwili obecnej na zrekrutowanie czeka jeszcze jedna 12-osobowa grupa, spośród Uczestników której 4 osoby znajdą zatrudnienie po zakończeniu Projektu. Prawdopodobnym miejscem uzyskania wszystkich proponowanych form wsparcia będzie Lublin, jakkolwiek możliwe jest uwzględnienie preferencji przyszłych Uczestników Projektu.

 

Kontakt:

e-mail: niewykluczjaswoichszans@vc.edu.pl

tel. 699 670 289

więcej aktualności na stronie: www.vc.edu.pl