Udział studentek niedosłyszących w konferencji Międzynarodowej Federacji Osób Słabosłyszących w Helsinkach

11 stycznia 2018

„Pod koniec października studentki UAM, Karolina Blaszka z Wydziału Fizyki i Maria Skoczyńska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, uczestniczyły w trwającej cztery dni konferencji „Share Your Experiences and IFHOHYP Annual General Meeting” w Helsinkach. Konferencja zorganizowana została przez Międzynarodową Federację Osób Słabosłyszących (International Federation of Hard of Hearing Young People) oraz miejscową organizację fińską…

Czytaj więcej