O projekcie

Celem projektu infoON jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu za pomocą internetu do publikacji dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością o tematyce prawnej, psychologicznej i związanej z aktywizacją zawodową, a przez to przełamywanie barier w dostępie do informacji. Przekazywana w ten sposób wiedza ma na celu poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do potrzebnych im informacji, a tym samym ich aktywizację społeczną i zawodową, wspieranie ich w funkcjonowaniu w społeczeństwie i na rynku pracy poprzez budowę świadomości związanej z przysługującymi prawami, umiejętnościami społecznymi, rozwojem osobistym oraz poruszaniem się po rynku pracy. Publikacje ukazują się w cyklach tematycznych, a po zakończeniu cyklu w danej kategorii informacje zostają zebrane w jedną publikację w formie poradnika i udostępnione do pobrania jako pdf.

Platforma zawiera również dział „aktualności” zawierający informacje i wiadomości istotne dla osób niepełnosprawnych, dotyczące m. in. ekonomii, edukacji, zdrowia oraz kultury i sztuki. Osoby zainteresowanie otrzymywaniem powiadomień o publikacjach oraz aktualnościach mogą skorzystać z newslettera, który regularnie informować będzie o tematyce aktualnych publikacji.

W ramach projektu działa również pośrednik pracy, którego zadaniem jest zdobywanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Oferty publikowane są na platformie poszerzając tym samym zakres informacji dotyczących rynku pracy.

Projekt infoON prowadzony jest przez Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus, a współfinansowany przez PFRON.