Licznik odwiedzin: 252855

Ogólnopolska Karta Seniora

24 lutego 2015

Ukończyłeś 60 rok życia? Zgłoś się po kartę, która uprawnia do zniżek w ponad 150 firmach.

Każda osoba, która skończyła 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora przystępując do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Wystawiane karty są imiennie. W poszczególnych miastach karty wydawane są między innymi na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz na targach i wydarzeniach dla seniorów. Liczba użytkowników Karty wynosi już ponad siedem tysięcy osób.

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Obecnie w program zaangażowało się ponad 160 partnerów. Wśród firm, które przystąpiły do programu znajdują się między innymi:
– uzdrowiska,
– ośrodki zdrowotno-medyczne,
– ośrodki rehabilitacyjne,
– ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie),
– akademie językowe,
Szczegółowa lista partnerów Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl.

Jak otrzymać Kartę Seniora?

Ogólnopolska Kartę Seniora można uzyskać na kilka sposobów:
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Jeśli uczęszczasz na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, możesz poprosić, by skontaktował się on ze Stowarzyszeniem Manko i przesłał listę seniorów, którzy chcą otrzymać kartę. O kartę pytaj również w klubach seniora i podczas targów i innych wydarzeń organizowanych dla seniorów.

2. Odbiór osobisty
Możesz zgłosić się po kartę osobiście lub telefonicznie do biura Stowarzyszenia w Krakowie .
adres: Stowarzyszenie MANKO, ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
telefon: 12 429 37 28

3. Zgłoszenie internetowe lub pocztowe
Wypełnij formularz dostępny na stronie www.glosseniora.pl. Uzupełniony formularz możesz również przesłać drogą mailową na adres: kartaseniora@manko.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

WAŻNE:
Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezterminowa. Jedynym warunkiem jej otrzymania jest ukończone 60 lat.

Więcej informacji o Karcie Seniora oraz listę firm, które przystąpiły do programu znajdziesz na stronie internetowej: www.glosseniora.pl

autor: infoON