Co powinien zawierać referat?

Napisanie i wygłoszenie referatu może być dla wielu osób stresujące. Dobrze skonstruowany referat to połowa sukcesu. Jak dobrze napisać tę pracę? I co właściwie powinien zawierać referat?

Co to jest referat?

Referat to w prostych słowach pisemne przygotowanie się do wygłoszenia przed gronem osób konkretnego przemówienia. Referaty poruszają tematy naukowe, które wymagają szerszej analizy.  Wygłoszenie referatu powinno zajmować około 15 – 20 minut. W referacie powinno być opisane dane zjawisko, dodatkowo można pokusić się o analizę i krytyczny komentarz. Następnie, możliwa jest sesja pytań i odpowiedzi. Referat powinien być napisany w konkretny sposób, przy zastosowaniu specjalistycznego, ale zrozumiałego języka. Możesz znaleźć dokładne wskazówki jak napisać referat na zapytajpremiera.pl. Warto zainspirować się poradami na ten temat i przygotować uporządkowaną pracę, z której będziesz zadowolony.

Co powinien zawierać referat?

Referat powinien mieć szczególną formę. Nie może być za długi, nie może też być oczywiście zbyt krótki. Początek referatu to omówienie poszczególnych punktów wypowiedzi, oraz opis problemu i tego, co znajduje się w dalszej części tekstu. Tutaj możemy opisać pokrótce, co naprowadziło nas na przedstawianą w pracy tezę lub dlaczego zdecydowaliśmy się poruszyć ten temat. Wskazujemy także kontekst. Następnie powinniśmy napisać krótkie przedstawienie planu wystąpienia lub punktów, które znajdują się w dalszej części pracy. Należy także wskazać literaturę oraz wszystkie materiały, które wykorzystaliśmy w pracy.

Następnie możemy przejść do właściwej treści referatu. Tutaj opisujemy fakty, wskazujemy na literaturę, rozwijamy myśl. Na końcu powinno znajdować się podsumowanie i komentarze. Oczywiście w ostatnich linijkach pracy powinna być także umieszczona bibliografia.

Jakim językiem powinien być pisany referat?

Referat to praca naukowa i właśnie takim językiem powinien być pisany. Ponieważ jednak ma on służyć przede wszystkim wytłumaczeniu lub przedstawieniu pewnego problemu, język musi być jednocześnie prosty i zrozumiały dla odbiorców. Należy unikać zdań wielokrotnie złożonych, warto jednak pamiętać o tym, aby język był profesjonalny. Ponieważ w referacie opowiadamy, analizujemy jakieś zjawisko naukowe, należy unikać określeń nacechowanych emocjonalnie. Na tego typu ekspresywność można sobie pozwolić ewentualnie w przypadku recenzji lub felietonu – tutaj staramy się jednak zachować obiektywność. Oczywiście, referat nie musi, a wręcz nie powinien być suchą monografią – bardzo często problem poruszany jest po to, aby, aby autor w ten, czy inny sposób mógł się do niego odnieść w krytyczny sposób.

Referaty mogę być wygłaszane na różne tematy – od zagadnień medycznych i dotyczących nauk ścisłych, po zagadnienia antropologiczne i językowe. Ważny jest ciekawy temat i teza lub zjawisko, które będzie można szeroko omówić. Warto być również otwartym na pytania od publiczności i mieć w zanadrzu odpowiednią wiedzę, która pozwoli wybrnąć z ewentualnej opresji.