Czym jest abolicja budowlana?

Czym jest samowola, a czym abolicja budowlana. Jakie zmiany szykuje rządu w zakresie prawa budowlanego i co to w praktyce będzie oznaczało? Nie wiesz? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, a dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, zwłaszcza wtedy, gdy to Ciebie dotyczy opisywana kwestia!

Samowola budowlana

Czym jest tak zwana samowola budowlana? To każde działanie, które narusza przepisy prawa budowlanego, czyli: prowadzenie budowy bez odpowiedniego pozwolenia na budowę lub prowadzenie budowy bez zgłoszenia, które dotyczy owej budowy. Pozwolenie na budowę to decyzja wydana przez odpowiedni organ administracyjny. Decyzja taka to zezwolenie na rozpoczęcie budowy i dalsze jej prowadzenie, a także zezwolenie na wykonywanie innych robót budowlanych, nie tylko tych, które dotyczą budowania określonego obiektu.

Samowola budowlana to także budowanie obiektu wbrew projektom, które zostały zatwierdzone. Prowadzenie prac budowlanych, które zostały wstrzymane decyzją organu administracyjnego, również określa się jako samowolę budowlaną. Do innych tego typu wykroczeń należy również prowadzenie prac rozbiórkowych bez zgłoszenia i bez pozwolenia na rozbiórkę określonego obiektu.

Zmiany w prawie i abolicja budowlana

Rząd wprowadza nowe prawodawstwo, według którego proces legalizacji samowoli budowlanej ma zostać uproszczony. Bezpłatna abolicja ma objąć stare samowole budowlane, które liczą co najmniej dwadzieścia lat.  Właściciel (lub zarządca) takiej budowli będzie miał prawo do zgłoszenia budowli w odpowiednim organie administracyjnym, w tym przypadku u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor rozpocznie wtedy postępowanie urzędowe w zgłoszonej sprawie. Podczas prowadzenia sprawy właściciel może być w obowiązku dostarczenia odpowiednich dokumentów umożliwiających legalizację samowoli budowlanej, czyli na przykład: oświadczenia o prawie do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych, geodezyjnych, ekspertyzy technicznej i tak dalej. Chodzi też o określenie, czy dany obiekt nie stanowi zagrożenia i może być bezpiecznie użytkowany.

Gdy odpowiednie dokumenty zostaną przedłożone, inspektor nadzoru budowlanego określi, czy można korzystać legalnie z budynku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, nie będzie trzeba się starać o pozwolenie na użytkowanie, a wszystko to bez opłat. Nie trzeba też będzie dowodzić, że samowola budowlana narusza w jakiś sposób plan zagospodarowania przestrzennego. Proces stanie się więc prosty i pozwoli na abolicję wielu starych samowoli budowlanych.