Czym zajmuje się transkrybent i jakich kompetencji się od niego wymaga?

Różnego rodzaju transkrypcje wykorzystywane są bardzo często w życiu codziennym, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wiele osób nie potrafi jednak odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę zajmuje się transkrybent i w jakich okolicznościach wykorzystywane są efekty jego pracy. Przybliżmy więc ten zawód, by na zawsze rozwiać wątpliwości, związane z transkrypcjami.

Kim jest i czym zajmuje się transkrybent?

Transkrybent to osoba, przekształcająca w formę pisaną wypowiedzi, które zostały nagrane na nośniku audio. Wydaje się to niezwykle łatwym zadaniem. To jednak tylko pozory. Profesjonalista musi bowiem wykazać się wieloma cechami, które w konsekwencji składają się na satysfakcjonujące efekty jego pracy. Podstawą sukcesu jest szybkie i bezwzrokowe pisanie na komputerze. Dodatkowo transkrybent musi również cechować się umiejętnością koncentracji, nawet w niesprzyjających warunkach. Całość uzupełnia z kolei płynne posługiwanie się językiem, w którym ma być dokonana transkrypcja. A to dopiero początek wymagań. Skąd biorą się tego typu warunki? Przede wszystkim transkrybent nigdy nie wie, jaki materiał dostanie. O ile transkrypcja rozmów telefonicznych pomiędzy dwojgiem spokojnie mówiących ludzi, będących w cichym miejscu, nie powinna stanowić większych problemów, o tyle zapis kłótni czy dyskusji wielu osób w tłocznym barze, czy innym hałaśliwym lokalu może już nie być taki łatwy.

Transkrypcja nagrań - SpiszeTo

Kiedy skorzystać z profesjonalnej transkrypcji?

Wbrew pozorom, z transkrypcji korzystamy bardzo często. Począwszy od studentów, nagrywających wykłady, by następnie sporządzić odpowiedni notatki, aż po dziennikarzy, którzy nagrywają swoje materiały, bo potem móc je dokładnie spisać. To właśnie jedno z najczęstszych klientów profesjonalnych transkrybentów. Z ich usług korzystają również firmy i klienci indywidualni. Transkrypcje e-protokołów (https://www.spiszeto.pl/blog/czym-jest-transkrypcja-e-protokolow), zapisy ze spotkań i sprawozdania na potrzeby rozpraw sądowych to codzienność najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Tego typu materiały mogą nawet stanowić mocny dowód w rozprawach rozwodowych, jeśli są sporządzone rzeczowo i dokładnie. Nie dziwi więc fakt, że coraz częściej do transkrybentów zgłaszają się również adwokaci czy lekarze, zamawiający sprawozdania ze swoich wystąpień na różnego rodzaju konferencjach i sympozjach.

Jak się okazuje, z transkrypcją mamy do czynienia dość często. Należy podkreślić jednak, że zawód transkrybenta wymaga wielu specjalnych umiejętności, bez których praca ta byłaby w zasadzie nieopłacalna. Zbyt długa realizacja zamówienia nie ma bowiem żadnego sensu. Szybkość i dokładność to więc podstawa pracy najlepszych specjalistów, wpływająca na skuteczność wykonywania poszczególnych zleceń. Bo tylko zadowolony klient jest gwarancją kolejnych sukcesów i następnych wyzwań zawodowych.