Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Zajmowanie się sprawami urzędowymi często jest uciążliwe ze względu na to, że zasady postępowania nie zawsze są znane i przejrzyste. Dlatego też, kiedy dojdzie do jakiejś nieprawidłowości związanej z ubezpieczeniami społecznymi, odwołanie się do ZUS-u może przysporzyć trudności. A zatem, o czym warto wiedzieć podczas kompletowania dokumentów? Poznaj przydatne wskazówki.

Po co składa się odwołania od decyzji ZUS?

Decyzje ZUS-u dotyczące emerytury czy zasiłku wzbudzają czasem sprzeciw płatników, przez co chcą oni złożyć odwołanie. Może ono odnosić się na przykład do wysokości świadczenia lub też samego faktu jego nieprzyznaniaOdwołania od decyzji ZUS dotyczące ubezpieczeń społecznych nie wiążą się z kosztami, dlatego każdy może sobie na nie pozwolić. Ryzyko dotyczy jedynie tego, że można zostać obciążonym kosztami w przypadku przegrania sprawy.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie składa się do odpowiedniego sądu za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Można to zrobić zarówno pisemnie, jak i ustnie – wtedy sporządzany jest protokół, który wystarczy podpisać. “W sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych klienta może reprezentować prawnik” – wyjaśnia pracownik Kancelarii Adwokackiej Magdalena Musiał. Odwołanie można wysłać również listownie. Masz możliwość złożyć je w przeciągu miesiąca od momentu uzyskania decyzji, z kolei oddział ZUS ma 30 dni na jej zmianę lub na przekazanie sprawy do sądu. Następnie instytucja ta rozstrzyga czy dokument podlega zmianie albo czy odwołanie zostaje oddalone.

Co musi zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Aby odwołanie było złożone prawidłowo, musi zawierać kilka elementów. Są to na przykład dane osoby składającej dokument lub jej przedstawiciela, a także informacja dotycząca tego, do którego sądu jest on skierowany. Co do treści, przede wszystkim konieczne jest napisanie, jakiej decyzji dotyczy odwołanie. Dokumenty wydane przez ZUS mają swoje numery, warto go zatem podać. Następnym etapem jest opisanie, dlaczego nie zgadzasz się z wydaną decyzją oraz uzasadnienie swoich zarzutów. Odwołanie musi zawierać także podpisy zainteresowanego oraz jego przedstawiciela.

Co jeśli sąd oddali Twoje odwołanie?

Decyzja sądu o oddaleniu odwołania nie jest ostateczna – jeśli do tego dojdzie, możesz złożyć apelację, czyli odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Jeśli nadal nie osiągniesz zamierzonego efektu, możesz złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wszystkie te kwestie mogą być skomplikowane, dlatego podczas działań związanych z odwołaniem warto skorzystać z pomocy prawnika.