Książki socjologiczne. Jakie tematy poruszają?

Socjologia to bardzo interesująca dziedzina naukowa. Zgłębiają ją studenci kierunku o tej samej nazwie, ale również wszyscy, którzy na co dzień mają do czynienia z zarządzaniem różnymi grupami ludzi, na przykład w korporacji. Aby poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, warto sięgnąć po książki socjologiczne. Przyjrzyjmy się, czym konkretnie zajmuje się socjologia jako nauka i co znajdziemy w książkach traktujących o tej dyscyplinie.

Czym zajmuje się socjologia jako nauka?

W dużym skrócie socjologia jest nauką traktującą o społeczeństwie – jego funkcjonowaniu i zmianach, jakie w nim zachodzą. Pierwszym ojcem myśli socjologicznej w Europie był już Platon. Drugim – włoski filozof i przedstawiciel włoskiego oświecenia – Giambattista Vico. Z kolei trzecim, uznawanym dzisiaj właściwie za „jedynego ojca socjologii” był Auguste Comte – francuski filozof i pozytywista, który stworzył pojęcie socjologii. W dzisiejszych czasach socjologia jest bardzo popularnym kierunkiem studiów. Nie każdy absolwent będzie zawodowo zajmował się stricte naukami socjologicznymi, jednak z pewnością studia te przynoszą wiele korzyści. przydatnych później na gruncie zawodowym. Studia socjologiczne zwracają uwagę na umiejętność sprawnej komunikacji, uczą krytycznego myślenia oraz pozwalają zrozumieć współczesny świat i mechanizmy, które wpływają na zachowania różnych ludzi. Socjologia bada między innymi procesy, struktury i normy łączące oraz dzielące ludzi, międzyludzkie relacje, a także zajmuje się analizowaniem zachowań konkretnych grup społecznych. Warto podkreślić, iż socjologia stworzona została właśnie do badań grup społecznych, natomiast zachowaniami jednostki jako indywiduum zajmuje się inna dyscyplina – a mianowicie psychologia. Socjologia jest niejako furtką do analizy zjawisk społecznych z różnych dyscyplin, takich jak nauki polityczne czy ekonomia. Do analizy zjawisk socjologicznych badacze używają wielu metod i technik badawczych – ilościowych i jakościowych. Niezależnie, czy zajmujesz się socjologią zawodowo, czy interesujesz się nią hobbystycznie, warto sięgnąć po rozwijające książki socjologiczne. Poniżej postaramy się objaśnić, dlaczego.

O czym traktują książki socjologiczne?

Ponieważ socjologia bada wszystko, co związane jest ze społeczeństwem, literatura na ten temat skupia się przede wszystkim na zasadach, jakie w poszczególnych społeczeństwach panują. To z kolei ułatwia zrozumienie różnych zjawisk czy zachowań. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że wiedza dotycząca społeczeństw przydatna jest na wielu polach. Książki socjologiczne ułatwiają zarządzanie, zarówno w nowoczesnych korporacjach, niewielkich firmach, jak i na szczeblach zarządzania społeczeństwem w gminach, miastach czy wsiach. Warto wiedzieć, że każda konkretna społeczność rządzi się swoimi własnymi zasadami, a wiele książek socjologicznych opisuje wiele tematów w sposób globalny. Jest jednak między nimi wiele punktów stycznych, dzięki którym można się dobrze przygotować do zadań zawodowych lub po postu zgłębić wiedzę na temat społeczeństw, jeśli jesteśmy w tym hobbystami. Interesujące pozycje dotyczące socjologii możemy kupić bez wychodzenia z domu w księgarniach internetowych, takich jak chociażby Arkady.

Warto poznać uniwersalne prawdy i normy, których łamanie bądź nawet próby łamania w żadnym społeczeństwie nie kończą się dobrze. W książkach socjologicznych poznamy zarówno mechanizmy i normy współczesne, ale również takie, jakie funkcjonowały wieki temu, nawet wśród ludów pierwotnych. Co ciekawe, u podstaw funkcjonowania społeczności, niezależnie od danej epoki historycznej, leżały te same prawa. Uniwersalne wartości zawsze były fundamentem każdego społeczeństwa i do dziś wyznaczają kierunek rozwoju socjologii.