Biznesplan jest bardzo ważny

Mnóstwo osób, chcąc założyć firmę, planuje zakup mebli do firmowego gabinetu i w myślach oblicza już dochody. Tymczasem najważniejsze pytania, jakie powinni oni sobie zadać to: • jak wygląda biznesplan? • Jak przygotować biznesplan?

Profesjonalny biznesplan – najpierw poznaj swojego klienta

Biznesplan to plan projektu gospodarczego, oceniającego jego opłacalność. Najważniejszym jego elementem jest poznanie klienta, czyli grupy docelowej. I nie tylko chodzi o takie dane jak wiek czy zainteresowania. Przyszli biznesmen i bizneswoman powinni przede wszystkim sprawdzić, z czym boryka się klient, jakie są jego problemy. Oferowany produkt ma bowiem rozwiązać problem, z jakim zmaga się grupa docelowa. Od specyfiki klienta i tego, czego on oczekuje zależy specyfika produktu oraz całego biznesu. Czyli najpierw poznanie klienta a potem wszystko inne. To właśnie cecha idealnego scenariusza projektu – tu wszystko odbywa się po kolei, sukcesywnie.

Jak przygotować biznesplan?

A oto inne elementy biznesplanu, o których nie możesz zapominać: streszczenie przedsięwzięcia, charakterystyka firmy, cechy wyróżniające Twój produkt, kto pracuje w firmie i nią zarządza oraz jakie ma obowiązki, cechy konkurencji, prognoza efektów, plan marketingowy oraz plan finansowy.

Co da Ci profesjonalny biznesplan?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że dobrze rozpisana taktyka działania przyda Ci się do wniosku kredytowego. Jest wręcz w takiej sytuacji niezbędna. Poza tym plan taki:

  1. Weryfikuje Twój pomysł biznesowy.
  2. Hierarchizuje zadania w firmie.
  3. Uświadamia mechanizmy rynkowe.
  4. Umożliwia poznanie dobrych i słabych stron przedsięwzięcia.
  5. Daje szansę pracy nad mankamentami.

Studium wykonalności – jak wygląda biznesplan, kiedy starasz się o dotację?

Są takie sytuacje, które wymagają planu ekonomicznego szczególnego rodzaju. Na przykład dotacje unijne. Potrzebujesz wówczas stworzyć tzw. studium wykonalności – plan oceniający i analizujący potencjał projektu, składający się z analizy rynku, analizy technicznej, ekonomicznej oraz strategicznej.

Studium takie skupia się w dużo większym stopniu niż plan biznesowy na takich elementach jak:

  • problemy, jakie możesz napotkać podczas realizacji projektu
  • bariery prawnych i sposobach na ich ominięcie

Poza tym dokument ten jest bardziej zachęcający i merytoryczny w oczach komisji, która przyznaje konkretną dotację. Studium wykonalności jest też zalecane wówczas, kiedy zarządzasz większą, bardziej dynamiczną firmą.

Profesjonalny biznesplan – profesjonalna firma

Niejedna osoba wie, jak wygląda biznesplan, wie jak napisać biznesplan, jak stworzyć studium wykonalności, ale nadal czuje, że nie jest w stanie takiego planu zrobić. Czuje się przytłoczona kolejnymi punktami. To normalne, jeśli nie mamy doświadczenia. Spokojnie, przecież nie jesteś sam. Są profesjonalne firmy, które zawodowo zajmują się tworzeniem planów biznesowych. Korzystając z usług doświadczonych doradców masz tę pewność, że Twój biznesplan oraz studium wykonalności będą idealne. Szczególnie jest to ważne, kiedy starasz się o kredyt czy dotacje – tutaj stawka jest wyjątkowo wysoka.