Co powinna zawierać umowa z Agencją Detektywistyczną

W naszym życiu zdarzają się czasami sytuacje, które zmuszają nas do wynajęcia prywatnego detektywa lub skorzystania z usług agencji detektywistycznej.

Zanim zdecydujemy się na podjęcie współpracy z agencją detektywistyczną powinniśmy zapoznać się z opiniami o wybranej agencji oraz z ogólnymi zasadami wynajmu prywatnego detektywa.

Rozpoczynając współpracę z Agencją Detektywistyczną, po wstępnym określeniu kosztów wykonania usługi detektywistycznej, warto zapoznać się ze szczegółami umowy przedstawionej przez detektywa. 

Wiadomo jest, że wielu klientów biur detektywistycznych nie czyta warunków umowy, ponieważ nie mają na to czasu lub są w takim stanie emocjonalnym (np. po dowiedzeniu się o zdradzie współpartnera), że nie zwracają uwagi na to co podpisują. Należy jednak pamiętać, aby zawsze przeczytać umowę i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Umowa z Agencją Detektywistyczną

Agencja detektywistyczna przedstawia nam umowę, która tak jak każda umowa, powinna zawierać nazwę firmy z podaniem adresu, nr NIP i co ważne, numer w rejestrze podmiotów wykonujących usługi detektywistyczne, który prowadzony jest przez MSWiA. Numer wpisu do rejestru MSWiA rozpoczyna się od “RD-…..”

Następnie powinny być wpisane dane klienta. Kwestia podania danych i ich zakres reguluje ustawa o usługach detektywistycznych. Ważne są też zapisy ustawy RODO. 

Kolejny zapis to wskazanie zakresu zlecenia, czyli co prywatny detektyw powinien dla nas  zrobić. Najlepiej jest umieścić w umowie szczegóły naszego zlecenia. Wprowadzamy zapisy takie jak np. ustalenie do kogo należy podany przez nas detektywowi numer telefonu, ustalenie kontaktów pozamałżeńskich współmałżonka w wyszczególnionych dniach, prowadzenie obserwacji współmałżonka w określonych dniach, itp…

Kolejne, ważne elementy umowy, to orientacyjna data rozpoczęcia działań i data ich zakończenia. 

Mając określone ramy zlecenia dla detektywa dochodzimy do kolejnego punktu, czyli cennik usług detektywistycznych. Tu należy skupić się i dokładnie wczytać ile kosztuje praca detektywa, czy detektyw pracuje wg. stawki godzinowej, czy w formie dniówki. Szczególną uwagę należ zwrócić na ewentualne sformułowania typu „inne koszta detektywa”.

Również lakoniczny zapisy o wynagrodzeniu detektywa, typu “koszt realizacji usługi detektywistycznej na terenie Warszawy to 6 tyś zł” nie jest korzystnym zapisem dla klienta i należy go unikać.

Czy Biuro Detektywistyczne musi podpisywać umowy?

Tak, sporządzenie umowy i podpisanie jej przez obie strony jest wymogiem ustawowym. Legalnie działająca Agencja Detektywistyczna podpisuje umowy, które przechowuje wraz z opisem ich realizacji. Organ kontrolny ma prawo skontrolować prowadzenie dokumentacji przez Biuro Detektywistyczne.

Dobrym zwyczajem jest przesłanie wzoru umowy przez agencję detektywistyczną do klienta w formie elektronicznej, tak aby spokojnie mógł zapoznać się z jej szczegółami jeszcze przed spotkaniem w siedzibie agencji i w pełni świadomie ją podpisał lub wyjaśnił zaistniałe wątpliwości.

Bogatsi w wiedzę o poprawnie skonstruowanej umowie na wynajęcie prywatnego detektywa  możecie w razie potrzeby rozpocząć poszukiwanie dobrego detektywa w swoim mieście.