Depozyt notarialny – na czym polega?

Taka forma zabezpieczenia interesu sprzedającego jest wciąż niedoceniana w naszym kraju. Depozyt notarialny zwiększa bezpieczeństwo przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Dzięki zawarciu takiej umowy z notariuszem, sprzedający nie ponosi ryzyka związanego z nieotrzymaniem ustalonej kwoty za nieruchomość. Z takiej możliwości może skorzystać każdy, kto planuje sprzedaż mieszkania czy domu. Podpowiadamy, ile kosztuje i jak działa ten rodzaj zabezpieczenia?

Czym jest depozyt notarialny?

Według ust. 106-108 z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe i pieniądze w walucie polskiej lub obcej, wszelkiego rodzaju dokumenty oraz informatyczne nośniki danych. Dobrym przykładem złożenia depozytu notarialnego jest zawarcie umowy przedwstępnej lub sprzedaży. Protokół z takiej czynności notariusz sporządza na życzenie klienta. Strony umowy ustalają między sobą, że w konkretnym terminie kupujący wpłaci część lub całość ceny za nieruchomość.

Warto mieć świadomość, że depozyt notarialny zabezpiecza tak naprawdę nie tylko interesy sprzedającego. Kupujący jest chroniony na wypadek, gdy nie dojdzie do finalizacji umowy sprzedaży w ustalonym terminie. W takim przypadku może domagać się zwrotu wpłaconych środków. Natomiast sprzedawca ma pewność, że klient dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy do zawarcia umowy. Zazwyczaj notariusz przelewa ustaloną kwotę na konto sprzedającego w momencie, gdy wpisze on kupującego do księgi wieczystej.

Ile kosztuje depozyt notarialny? Dlaczego warto skorzystać?

Koszt takiego zabezpieczenia jest uzależniony od przedmiotu umowy. Maksymalne stawki taksy notarialnej wynikają wprost z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Przykładowo przy kwocie depozytu notarialnego 400 tys. złotych maksymalne koszty będą wynosić prawie 1200 zł netto + 23% VAT. Do tego dochodzą również opłaty za wypis aktu notarialnego. Z reguły za depozyt notarialny płaci w przeważającej mierze osoba sprzedająca. 

Z takiej formy zabezpieczenia transakcji kupna-sprzedaży coraz chętniej korzystają inwestorzy w Warszawie czy Krakowie, którzy kupują na przykład nowe mieszkania na Grzegórzkach. Depozyt notarialny zapewnia bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Pieniądze od kupującego wpłacane są na specjalny rachunek depozytowy, którym notariusz nie może dysponować. Przyjęcie do depozytu to czynność, która została objęta tajemnicą zawodową. Dodatkowym atutem transakcji jest wypłata środków tylko i wyłącznie zgodnie z ustalonymi w protokole warunkami.

Z pewnością nie musimy się obawiać sytuacji, gdy ktoś poprosi nas o złożenie depozytu notarialnego. Przede wszystkim jest to narzędzie, które zwiększa bezpieczeństwo wielu transakcji. W tym konkretnym przypadku skorzystanie z usług notariusza zabezpiecza interesy obu stron. To idealne rozwiązanie dla kupującego i sprzedającego, który może być spokojny o otrzymanie ceny za nieruchomość.