Doradztwo restrukturyzacyjne: kluczowe kroki do skutecznej reorganizacji biznesowej

Doradztwo restrukturyzacyjne to nieodzowny proces dla firm, które stoją w obliczu wyzwań finansowych i operacyjnych. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym zdolność do skutecznej restrukturyzacji może stanowić kluczową różnicę między sukcesem a niepowodzeniem. W tym artykule omówione zostaną kluczowe kroki, które każda firma powinna podjąć, aby przeprowadzić udaną reorganizację biznesową i odnieść sukces na konkurencyjnym rynku.

Czym jest doradztwo restrukturyzacyjne?

Doradztwo restrukturyzacyjne to proces, w którym specjaliści doradzają firmom w kwestiach związanych z optymalizacją struktury organizacyjnej, procesów biznesowych oraz strategii działania. Głównym celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości i opracowanie rozwiązania sytuacji dłużnika względem wierzycieli. Doradztwo restrukturyzacyjne ma prowadzić do zawarcia porozumienia, zwanego układem, między dłużnikiem a wierzycielem, co odbywa się z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, a następnie jest zatwierdzane przez sąd.

Co składa się na doradztwo restrukturyzacyjne?

Doradztwo restrukturyzacyjne jest procesem, który ma na celu wprowadzenie odpowiednio dopasowanych procedur naprawczych, dzięki którym dłużnikowi przywrócona zostanie możliwość uregulowania zobowiązań względem wierzycieli oraz zachowania swojej działalności, prowadzonej w bezpieczny sposób i bez jego stygmatyzacji.

Dzięki dobremu doradztwu restrukturyzacyjnemu dłużnik może zyskać możliwość rozłożenia należności na raty, odroczenia terminu ich spłaty i zmniejszenia zobowiązań.

Dla kogo jest doradztwo restrukturyzacyjne?

Doradztwo restrukturyzacyjne skierowane jest zarówno do spółek handlowych czy spółek osobowych, jak i osób fizycznych z własną działalnością gospodarczą. Doradztwo restrukturyzacyjne jest szczególnie istotne dla firm zmagających się z trudnościami finansowymi. Obejmuje to firmy z niską rentownością, wysokim zadłużeniem lub zagrożeniem niewypłacalności. Doradcy restrukturyzacyjni mogą pomóc w opracowaniu strategii odbudowy finansowej oraz w restrukturyzacji długów.

Doradztwo restrukturyzacyjne – na jaką pomoc można liczyć?

Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego, trzeba zdać skomplikowany egzamin, który wymaga bardzo konkretnej i specjalistycznej wiedzy z wielu aspektów. Z tego względu otrzymują ją jedynie nieliczni, najlepiej przygotowani doradcy. Doradca restrukturyzacyjny posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, prawa oraz analizy biznesowej.

Decydując się na jego wsparcie, możemy liczyć na pomoc w zakresie:

  • prawa: jest to szeroki obszar wiedzy, który obejmuje prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe, gospodarcze oraz podatkowe. Doradca restrukturyzacyjny powinien być świadomy przepisów i regulacji dotyczących procedur restrukturyzacyjnych oraz umieć dostosować działania do obowiązujących norm prawnych,
  • ekonomii i finansów: doradca restrukturyzacyjny ma głęboką wiedzę z zakresu analizy finansowej, zarządzania płynnością finansową, oceny bilansów i rachunków zysków i strat. Rozumie mechanizmy działania rynków finansowych i ma umiejętność oceny zdolności firmy do spłacania długów,
  • wyceny nieruchomości: posiada także umiejętność wyceny nieruchomości, co jest istotne w przypadku restrukturyzacji firm posiadających aktywa nieruchomościowe. Precyzyjna wycena pomaga ocenić wartość tych aktywów oraz podejść do ewentualnych decyzji o sprzedaży, zastawieniu lub innym wykorzystaniu nieruchomości w kontekście planu restrukturyzacyjnego. Wiedza ta pozwala dostosować strategię do rzeczywistej wartości posiadanych aktywów i zapewnia przejrzystość w relacjach z wierzycielami i innymi zaangażowanymi stronami,
  • negocjacji: umiejętność skutecznych negocjacji jest niezwykle ważna podczas rozmów z wierzycielami, dostawcami i innymi interesariuszami w celu osiągnięcia korzystnych warunków restrukturyzacji

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje role takie jak nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca czy syndyk, jednak ma przede wszystkim zadanie uratowania przedsiębiorstwa przed upadłością. To zadanie wynika z podstawowego celu postępowań restrukturyzacyjnych, które opiera się na prewencji ogłoszenia upadłości. Doradztwo restrukturyzacyjne umożliwia uniknięcie trudności już na wczesnym etapie, gdy pojawiają się pierwsze oznaki problemów z płynnością finansową. Rozpoczęcie działań wynikających z zaangażowania doradcy restrukturyzacyjnego pozwala ochronić firmę przed ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz umożliwia zdobycie zewnętrznego finansowania.