Humanistyczny model biznesu, czyli dlaczego branża MICE odniosła sukces.

Większość ludzi doskonale zna klasyczny model kapitalistyczny. Mechanizm zysków i strat, inwestycja i zarobek. Choć dzisiaj nadal żyjemy w kapitalistycznym świecie – znacznie różni się on od tego z ubiegłego wieku. Tam, gdzie wcześniej najważniejsze były słupki i tabelki bez czynnika ludzkiego, teraz najistotniejsze są relacje. Jak to uwarunkowanie wpłynęło na rozwój turystyki biznesowej – czyli MICE?

Nadal zyski i straty – tylko, że większe. Dlaczego branża MICE się opłaca?

Bezwzględny mechanizm zysków i strat był skuteczny – do czasu. Biznes w końcu dotarł do punktu zwrotnego, w którym zarówno klientom, jak i pracownikom przestał odpowiadać taki system. Przedsiębiorcy musieli się dostosować do zmian – w przeciwnym wypadku byli skazani na upadek.

usługi biznesowe

Gdy dawny model biznesu przestał działać, konieczne było stworzenie nowego. Ten zaś przetrwał do dziś – opiera się na człowieku, a konkretniej na relacjach, potrzebach i emocjach. Co ciekawe – w perspektywie czasu ten system okazał się dużo bardziej opłacalny, niż stary kiedykolwiek mógłby się stać.

Powstanie turystyki biznesowej – czyli MICE – było swego rodzaju naturalną konsekwencją przekształcenia klasycznego modelu biznesu. Wraz ze zmianą sposobu myślenia i działania pojawiły się nowe potrzeby – zupełnie inne od dawnych. Celem i samą genezą MICE jest zaspokojenie właśnie tego zapotrzebowania.

Turystyka biznesowa kształtuje firmę, czy na odwrót?

MICE oznacza dla firmy możliwość świadomego wpływania na typ, siłę i rodzaj relacji z klientami, pracownikami oraz odbiorcami. W związku z tym, że turystyka biznesowa tak dobrze wpisuje się we współczesny system prowadzenia firmy można się zastanawiać, jaki ma na nią wpływ.

Warto jednak zauważyć, że branża MICE powstała jako swego rodzaju narzędzie – i pozostaje nim do tej pory. Turystyka biznesowa nie może istnieć bez biznesu, ponieważ to firmy, korporacje i spółki są klientami przedsiębiorstw MICE. Z drugiej strony jednak żadne przedsiębiorstwo nie przetrwa zbyt długo bez chociażby minimalnej inwestycji w turystykę biznesową.

Wynika to z faktu, że takie rzeczy jak:

  • Motywowanie, integracja i szkolenie pracowników,
  • Budowanie silnej relacji z klientami,
  • Kreacja dobrego wizerunku,
  • Poszerzanie grona odbiorców,

Są dużo trudniejsze do osiągnięcia, jeśli nie korzystamy z możliwości, jakie daje nam MICE. Ostatecznie więc nie można powiedzieć, że któryś z tych elementów jest ważniejszy – stanowią bowiem dwie części jednego organizmu, jakim jest współczesny biznes.

Jak zamienić branżę MICE w potężne narzędzie biznesowe?

MICE stanowi skrót od angielskiego terminu Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry. W tłumaczeniu na język polski jest to więc przemysł spotkań, motywatorów, konferencji i wystaw. Samo to dużo mówi o specyfice działalności i rodzaju usług biznesowych, jakie obejmuje swoim zakresem MICE.

Meetings – czyli relacje z klientami

Spotkania służbowe są integralną częścią każdej firmy. To podczas nich rozmawiamy z klientem, poznajemy jego potrzeby i przedstawiamy swoją ofertę. Warto zadbać o to, aby wyjazd biznesowy przebiegał w jak najlepszej atmosferze. MICE pozwala zorganizować podróż służbową w wyjątkowe miejsce, w którym panuje atmosfera sprzyjająca rozmowie. Dzięki temu pogłębiamy relację z klientem i pokazujemy swoją ludzką twarz.

Incentives – motywacja i kompetencje pracowników

Motywatory lub bodźce są tym, co kształtuje sposób pracy, myślenia i działania Twojego zespołu. Imprezy integracyjne dla firm, kursy, szkolenia, seminaria czy imprezy firmowe pozwalają na zwiększenie efektywności personelu. Dzięki temu cała firma funkcjonuje znacznie sprawniej – to zaś otwiera wiele możliwości.

Conferences. Jak budować wizerunek firmy?

Podczas konferencji przedstawiciel firmy ma okazję do zaprezentowania jej jako profesjonalnej, nowoczesnej i godnej zaufania. Z racji tego, że uczestniczą w nich albo współpracownicy, albo kontrahenci, albo osoby związane z branżą – jest to doskonała okazja do budowania dobrego wizerunku. Pomogą w tym możliwości MICE – profesjonalna aranżacja dźwięku, przestrzeni, obrazu czy rozrywek podczas przerw.

Exhibitions, czyli pozyskiwanie klientów na dużą skalę

Promowanie produktu i firmy może odbywać się na wielu obszarach. Jeśli jednak naszym celem jest jak najskuteczniejsze poszerzenie grona odbiorców – najlepszym wyjściem będą wszelkiego rodzaju eventy: targi lub kongresy. Profesjonalne przygotowanie stanowiska i zaplanowanie ciekawych atrakcji jest niemal gwarancją sukcesu. Te zaś możemy łatwo uzyskać dzięki możliwościom, jakie daje nam branża MICE.