Jakie są strony w usłudze faktoringu?

Po faktoring sięgają inwestorzy, jacy pragną zapobiec kłopotów z płynnością finansową spowodowaną opieszałością własnych klientów w aktualnym regulowaniu faktur. Jest to natomiast forma finansowania poświęcona często dla spółek mających historię biznesową, funkcjonujących na rynku około roku. Faktoring z roku na rok osiąga większe grono fanów. Spółki w ów sposób mogą uchronić się przed zatorami finansowymi oraz zagrożeniem upadłości kontrahentów. Więc, jakie są strony i akceptowalne koszty faktoringu?

Jak funkcjonuje faktoring?

W faktoringu biorą udział dwie strony: faktorant oraz faktor. Faktorantem jest spółka, jaka korzysta z faktoringu, natomiast faktorem – podmiot oferujący sponsorowania. Spółka daje faktorowi własne faktury wystawione klientom w związku z wykonaną usługą czy przekazanym artykułem. Faktor – w ramach usługi faktoringu – wypłaca spółce określoną część (do 90%) kwoty widocznej na fakturze. Sam dochodzi zapłaty całości faktury od odbiorcy faktoranta.

Strony w umowie faktoringu

Faktor jest to firma finansowa, jaka dokonuje finansowania dla faktoranta. Faktorant tymczasem, to inwestor, jaki zawnioskował o finansowanie. W umowie faktoringu jest także strona trzecia, którą jest klient, więc przedsiębiorstwo, jakiemu faktorant wystawił fakturę. Należy przy tymże pamiętać, iż klient jest w umowie, jednak nie jest stroną umowy. Dłużnik po poinformowaniu o zmianie wierzyciela, odpowiedzialny jest do spłaty należności na rzecz Faktora.

Kim jest odbiorca w faktoringu?

Ważnym podmiotem – poza faktorem oraz faktorantem – o jakim należałoby nadmienić, pomimo iż nie jest stroną umowy faktoringu, jednak bierze udział w mechanizmie, jest odbiorca. Pojęcie to odnosi się do inwestora, jaki jest dłużnikiem faktoranta – to oczywiście transakcja handlowa faktoranta oraz odbiorcy jest źródłem wierzytelności, jaką wykupuje faktor. Faktoring to wyjście, jakie pozwoli inwestorom odebrać należność od dłużnika na rozmaite sposoby. Faktoring jawny polega de facto na tymże, iż faktor przejmuje wierzytelność oraz daje faktorantowi środki, natomiast potem ściąga opłatę od dłużnika na własną rękę.

Nie jedynie finansowanie

Faktoring nie musi obowiązkowo wiązać się z usługą finansowania, polegającą na przyspieszeniu płatności faktury. Są przedsiębiorstwa, jakie nie wymagają wcześniejszego finansowania wierzytelności, pragną tymczasem stałego monitoringu zapłat od klientów, tak by mieć możliwość precyzyjnego planowaniu wpływów oraz kosztów. Dla spółek, jakim nie zależy na otrzymaniu środków przed terminem płatności, jednak jakie pragną korzystać z pozostałych usług faktoringowych – wyjściem jest faktoring wymagalnościowy.

Więcej informacji o usłudze faktoringu: https://www.bibbyfinancialservices.pl/faktoring