Kolumny żwirowe – kiedy i w jakim celu się stosuje?

Przy budowie obiektów, szczególnie tych większych, bardzo ważne jest sprawdzenie stanu podłoża. Nie każdy grunt jest na tyle stabilny, że zwyczajne fundamenty są wystarczające – grunty sypkie lub z małą gęstością podłoża należy dodatkowo wzmocnić. Zastosowanie kolumn żwirowych to jeden ze sposobów na budowę inwestycji na gruntach mniej stabilnych.

Co to są kolumny żwirowe?

Kolumny  żwirowe to innymi słowy wypełnienie gruntu za pomocą specjalnego kruszywa. Technologia ta polega na wywierceniu w ziemi wgłębienia, które w następnej kolejności wypełniane jest specjalnym materiałem. Wykonuje się je za pomocą specjalnego wibratora wgłębnego, wwiercającego się w podłoże dzięki wibracjom, własnej ciężkości, a także umiarkowanej ilości wody, która pod ciśnieniem wydostaje się przez dysze. Następnie, już z poziomu górnego terenu, podaje się kruszywo, które ma tworzyć kolumnę. Wibrator, który jest następnie podnoszony do góry i znów opuszczany w dół, przemieszcza i zagęszcza kruszywo do momentu, kiedy konsystencja będzie stanowiła zbitą masę.

Jeśli kruszywo wykonane jest z materiału suchego, w procesie nie używa się wody, a substancja podawana jest poprzez rurę zasilającą, dołączoną do rdzenia.

Kolumny żwirowe – zastosowanie

Kolumny żwirowe mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie są problemy z nośnością gruntu. Kolumny żwirowe stosuje się w gruntach spoistych i niespoistych, czyli luźnych, które potrzebują wzmocnienia. Grunty spoiste to między innymi pyły, pyły piaszczyste, grunty niejednorodne czy gliny, natomiast do gruntów niespoistych zaliczamy taki rodzaj podłoża, który bardzo często potrzebuje doziarnienia gruntu, na przykład za pomocą cementu lub kruszywa.

Kolumny żwirowe stosuje się najczęściej przy budowie obiektów tak zwanych kubaturowych, takich jak hale, centra handlowe, czy rozległe budynki, których ciężar musi być równomiernie rozłożony. Ta technologia ma zastosowanie także w przypadku budowy posadzek obiektów przemysłowych czy nasypów kolejowych.

Najpopularniejsze są kolumny żwirowe, oraz żwirowo -betonowe, które oprócz zagęszczenia podłoża żwirem dodatkowo wzmacniają fundamenty o wylewkę z cementu.

Jakie są zalety stosowania kolumn żwirowych?

Zastosowanie tego rodzaju kolumn znacząco wspomaga poprawę parametrów gruntu. Kolumny żwirowe sprawiają, że grunt nie osiada, mogę one także pełnić funkcję drenującą.

Jedną z często wymienianych korzyści, jaka płynie z zastosowania tej technologii, jest zwiększenie nośności gruntu, które ostatecznie może poskutkować nawet okrojeniem samych wymiarów fundamentów na planie budowy. Podłoże jest usztywnione, a co za tym idzie, bardziej wytrzymałe na ścinanie. Warto również zaznaczyć, że technika ta nie wymaga bardzo głębokich fundamentów, a jednocześnie stabilizuje ona podłoże.

Oprócz oszczędności, jakie możemy uzyskać na dalszym etapie budowy (zmniejszenie głębokości posadowienia), kolumny żwirowe stanowią stabilny grunt i utwardzają niejako podłoże, które staje się mniej podatne na przykład na przemieszczenia spowodowane trzęsieniami ziemi czy tąpnięciami. Kolumny żwirowe zwiększają dodatkowo stateczność skarpy.