Korepetycje z języka polskiego – jak znaleźć dobrego korepetytora?

Istnieje wiele powodów, dla których uczniowie podejmują dodatkowe lekcje. Przede wszystkim, jeśli bieżąca nauka nastręcza im trudności. Korepetycje z języka polskiego mogą zarówno uratować przed powtarzaniem klasy, jak i przyczynić się do znacznej poprawy ocen. W przypadku najlepszych uczniów wsparcie korepetytora ma za zadanie zoptymalizowanie wyników, wyśrubowanie średniej i zwiększenie szans w olimpiadach przedmiotowych, a niekiedy także w dyktandach lub konkursach pisarskich. Często młodzi ludzie piszą wiersze lub opowiadania, marzą o karierze literackiej i potrzebują wsparcia w tym kierunku. Usystematyzowana powtórka pod okiem doświadczonego nauczyciela może być również konieczna przed egzaminami końcowymi – ósmoklasisty oraz maturalnym.

Co to znaczy dobry korepetytor?

Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest jak najdokładniejsze ustalenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Czy chodzi o nadrobienie zaległości? Poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem lub interpretacji dzieł literackich? Najlepiej wybrać nauczyciela, który specjalizuje się w pewnej wąskiej dziedzinie. Ukierunkowanego na konkretny cel. Doświadczonego w pracy z określoną grupą uczniów. Przykładowo, jeżeli uczeń chce jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty powinien wybrać korepetytora, który pracuje w szkole podstawowej. Osoba taka jest bowiem najbardziej obeznana z aktualnym programem nauczania. Wie, które zagadnienia są kluczowe. Zupełnie innego specjalistę wybierze natomiast ktoś, kto uczy się języka polskiego jako obcego. W tym przypadku najlepiej wybrać profesjonalnego lektora po specjalizacji glottodydaktycznej.

Przeglądanie ofert na portalach korepetycji

Jeśli chodzi o korepetycje język polski wyróżnia się na szczęście bogatą i zróżnicowaną ofertą. Odpowiedniego nauczyciela, dopasowanego zarówno merytorycznie, jak i cenowo do indywidualnych potrzeb najłatwiej znaleźć przez Internet. Przy czym lepiej unikać popularnych serwisów ogłoszeniowych. Często ogłaszają się na nich przypadkowe osoby, posiadające niewielkie doświadczenie w nauczaniu. Najlepiej skorzystać z portalu, który specjalizuje się w korepetycjach. Jego moderatorzy weryfikują kompetencje korepetytorów. Nauczyciele są również zobowiązani do podawania informacji odnośnie swoich mocnych stron czy warsztatu pracy. To znacznie ułatwia wybór konkretnego prowadzącego.

Nauka stacjonarna czy online?

W tym przypadku również powinny decydować indywidualne upodobania. Niektórzy mogą być już zmęczeni nauczaniem zdalnym. Bezpośredni kontakt z korepetytorem często przekłada się na wzrost motywacji. Inni będą woleć oszczędzić czas na dojazdy. Alternatywą jest znalezienie nauczyciela, który dojeżdża do ucznia. Profesjonaliści są z reguły otwarci na różne opcje. Na portalu korepetycji podają najczęściej tryb nauki zarówno online jak i u siebie.