Krucyfiksy – przedmioty religijne, które warto mieć w domu

Słowo crucifixus wywodzi się z łaciny i tłumaczone jest jako przybity do krzyża – właśnie stąd pochodzi nazwa formy przedstawienia ukrzyżowania Chrystusa. Dlaczego warto, aby w twoim domu zagościł krucyfiks? W tych przedmiotach religijnych kryje się głębokie i piękne przesłanie katolickiej wiary.

Krucyfiks – czym on jest?

Krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa jest zwany krucyfiksem. To przedstawienie Zbawiciela było już znane od późnego chrześcijańskiego antyku, chociaż jego upowszechnienie miało miejsce dopiero w średniowieczu. Postać Jezusa była rzeźbiona w formie reliefu bądź malowana na krzyżu. 

Lata mijały, a artyści zaczęli tworzyć kolejne typu krucyfiksów – prezentowały one odmienny wygląd krzyża, jak i samego Chrystusa. Zmiany te były swego rodzaju lustrzanym odbiciem przemian zachodzących w sztuce na przestrzeni wieków, jak i odmienności w nurtach chrześcijaństwa. Obecnie jednym z najpopularniejszych jest krucyfiks mistyczny, prezentujący zmarłego Zbawiciela – jego ciało bezwładnie zwisa z krzyża, a głowa osunięta jest na bok. Na jego ciele widoczne są ślady cierpienia, a na twarzy wymalowany jest grymas.

W kościołach rzymskokatolickich wizerunek Chrystusa widoczny jest nad ołtarzem, podobnie jak i w innych świątyniach należących do pozostałych odłamów religii. Krucyfiks możemy ujrzeć również w licznych domach – może on stać na stole bądź wisieć na ścianie. Wiele z nich posiada piękne zdobienia, które zachwycają nasze oczy, jednak ich rola nie ogranicza się jedynie do kwestii estetycznych. Przypominają one domownikom o cierpieniu Jezusa, jego poświęceniu za ludzkie grzechy. Skłania to wiernych do refleksji na temat ludzkiego życia, kwestii religijnych. Warto zdecydować się na wyroby najwyższej jakości, które charakteryzują się starannym wykonaniem – zobacz krucyfiksy w sklepie holyart.pl. Można również rozważyć krucyfiks w formie łańcuszka bądź różańca, w ten sposób krzyż będzie nam towarzyszył w trakcie całego dnia.

Świadectwo poświęcenia

Bóg posłał swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zgładził wszystkie grzechy świata – został On ukrzyżowany i umarł, tym samym wypełniając wolę swego Ojca. Chrystus cierpiał w niewyobrażalny sposób, co stanowiło świadectwo, jak poważne są ludzkie grzechy. Nasze zbawienie jest wynikiem dobrowolnej ofiary samego Syna Bożego, który wybrał uwolnienie nas od cierpień – właśnie w ten sposób umiłował świat.

Krucyfiks przypomina nam, że chrześcijańska droga wiąże się z poświęceniem. Tak jak Jezus, musimy czasem poświęcić nasz czas, dobytek, aby służyć naszej rodzinie i pomagać innym, miłując bliźnich. Ponadto, Katolicy wiedzą, iż ukrzyżowanie Chrystusa było wydarzeniem jednorazowym – jest to jednak coś, czego nie należy zapominać. Wizerunek Zbawiciela ukazany na krzyżu może być widoczny w kościołach, domach, jak i na naszych szyjach, i przypomina o Jego ofierze. Jego cierpienie i śmierć nie były jednak przegraną… a prawdziwym triumfem.

Pełnia zaangażowania

Tradycja katolicka jest pełna zaangażowania. Chrystus oddał swe życie za ludzkie grzechy, natomiast zakonnicy składają śluby na całe życie – poświęcają się absolutnej służbie Kościołowi. Krucyfiks reprezentuje oddanie Bogu.

Wizerunek ukrzyżowanego Jezusa może nam pomóc lepiej zaangażować się w nasze życie duchowe i wcielać w rzeczywistość słowa Zbawiciela: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!.

Symbol odkupienia

Jezus stał się Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata i tym samym odkupił ludzkie grzechy. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie – nie byłoby go jednak bez uprzedniego ukrzyżowania Jezusa. Krucyfiks przypomina wiernym o tym, ile cierpienia musiał przeżyć Zbawiciel, aby mogło nastąpić Zmartwychwstanie. Symbol ten pomaga nam lepiej zrozumieć oraz docenić teologię odkupienia.

Nieograniczona miłość

Krucyfiks przypomina nam, jak bardzo Jezus otaczał miłością każdego z nas, bez wyjątków, gdy poświęcił się za ludzkie grzechy. W imię miłości przemienił on znak tortur w symbol zbawienia całej ludzkości. Patrząc na krucyfiks, warto widzieć w nim wielką miłość, którą otacza nas Jezus.