Na czym polegają transkrypcje sądowe?

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 29 kwietnia 2010 roku wprowadziła możliwość rejestrowania przebiegu posiedzenia w formie audio-wideo. Nowelizacja ta dała możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Ustawodawca tym samym dał możliwość zastosowania tzw. e-protokołu, czyli protokołu w postaci zapisu dźwięku albo jednocześnie obrazu i dźwięku. Wątpliwości dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów wyjaśniła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r. Obecnie przyjmuje się, że e-protokół stosuje się w sprawach gospodarczych i cywilnych a w wyjątkowych przypadkach jego zastosowanie jest dopuszczalne w postępowaniu karnym.

Czym są transkrypcje sądowe?

E-protokół ma za zadanie umożliwienie gruntownej oraz szczegółowej oceny wypowiadanych podczas rozprawy wypowiedzi przesłuchiwanych które często podczas sporządzania protokołu w formie pisemnej były pomijane lub podlegały licznym zniekształceniom. Transkrypcja audio lub wideo posiedzenia sądowego ma za zadanie ułatwić ocenę zebranego materiału dowodowego oraz przyspieszyć i usprawnić kontrolę instancyjną w przypadku postępowania przed sądem drugiej instancji. Sąd Najwyższy w swojej uchwale wskazał, że utrwalanie posiedzenia sądowego za pomocą protokołu elektronicznego jest zasadą a protokół w formie pisemnej ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dokonanie zapisu elektronicznego jest w danej chwili niemożliwe ze względów technicznych.

Firmy specjalizujące się w transkrypcji sądowej

Transkrypcje z protokołów dają możliwość sędziom do przygotowania się do następnej rozprawy, są też pomocnym narzędziem w pracy adwokatów i radców prawnych, ponieważ dają możliwość i są gwarancją szczegółowego utrwalenia wypowiedzi. Dają możliwość odsłuchania danego materiału w późniejszej chwili oraz wykonania niezbędnych notatek. Nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, doktryna oraz praktyka dała możliwość z własnej inicjatywy zamówienia przez stronę transkrypcji protokołów z rozprawy. Z tej możliwości korzystają też coraz częściej praktycy prawa którzy zlecają profesjonalnym firmom zajmującym się transkrypcjami dokonania zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku danego posiedzenia sądowego. Pod linkiem dowiesz się więcej o firmie SpiszeTo, która oferuje przepisywanie tekstów – transkrypcje protokołów z rozpraw, a także z wielu innych dziedzin.

Transkrypcja protokołu z rozprawy przygotowywana przez pracownika firmy SpiszeTo

Jak wygląda transkrypcja sądowa?

Gotowe transkrypcje protokołów odznaczają się dużą dokładnością i rzetelnością. Wykonywane są przez konkretną osobę która ma za zadanie dokładnie odwzorować to co miało miejsce na sali sądowej. Gotowa transkrypcja wyposażona jest w legendę ułatwiającą poruszanie się po niej, oznaczone są także punkty które były trudne do zrozumienia przez osobę spisującą. Każdy plik z zapisu audio lub wideo jest sformatowany zgodnie z obowiązującymi standardami. Firmy oferujące usługę transkrypcji są w stanie wykonać taki dokument w pół doby w przypadku gdy samo nagranie trwa około 3 godzin. Profesjonalne firmy dają możliwość uzyskania dobrze sformatowanego, przejrzystego a przede wszystkim dokładnego dokumentu tekstowego.