Obowiązek utylizacji elektroodpadów

Telefony komórkowe, tablety, laptopy: rozprzestrzenianie się urządzeń cyfrowych staje się problemem dla planety, ponieważ ich okres użytkowania szybko się kończy. Każdego roku na całym świecie usuwa się od 20 do 50 milionów ton e-odpadów. Duża część tego, co określa się jako „e-odpady”, w rzeczywistości wcale nie jest odpadami, ale raczej całym sprzętem elektronicznym lub częściami, które można łatwo sprzedać do ponownego wykorzystania lub poddać recyklingowi w celu odzyskania materiałów. Obecny wskaźnik recyklingu jest jednak nadal zbyt niski. Poprawa tego ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia zmian klimatycznych i uniknięcia szkód dla środowiska.

Rodzaje elektroodpadów

Ile telefonów komórkowych miałeś w swoim życiu? Odpowiedź na to pytanie daje pewne wyobrażenie o wpływie, jaki e-odpady mają na planetę. Według MarketWatch w 2018 roku konsumenci wymieniali telefony co 15 miesięcy. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje odpady elektroniczne jako każde urządzenie zasilane energią elektryczną, które osiągnęło kres swojej żywotności. Więc nie mówimy tylko o telefonach komórkowych. Rzućmy okiem na niektóre rodzaje WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), które są dostępne zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (UE):

  • Lodówki, zamrażarki i inne urządzenia chłodnicze
  • Komputery i sprzęt telekomunikacyjny
  • Urządzenia elektroniki użytkowej i panele słoneczne
  • Telewizory, monitory i ekrany
  • Żarówki LED
  • Automaty sprzedające (np. z napojami).

Recykling sprzętu elektronicznego – ratunek dla planety

Ilość wytwarzanych na całym świecie e-odpadów i złe zarządzanie recyklingiem stanowią zagrożenie dla środowiska. Do najczęściej występujących substancji w tych wyrzucanych przedmiotach należą kadm, ołów, tlenek ołowiu, antymon, nikiel i rtęć. Te toksyczne pierwiastki zanieczyszczają rzeki, jeziora i morza oraz uwalniają do atmosfery gazy, które zakłócają ekosystemy.

Odpowiedzialna konsumpcja, zdolna do wydłużenia okresu użytkowania i spowolnienia wzrostu tych odpadów, jest jedną z odpowiedzi na problem. Trzeba jednak również odpowiednio zająć się tymi urządzeniami, które zostały już wyrzucone lub nie nadają się do użycia. Etykieta WEEE (symbol przekreślonego kontenera) informuje konsumentów o tym, że danego produktu nie należy wyrzucać do zbiorczego pojemnika na odpady, a powinien on trafić do specjalnego punktu zbiórki. 

Dyrektywa WEEE nakłada na państwa, przedsiębiorców i obywateli szereg obowiązków związanych z odpowiednią utylizacją e-odpadów. Jej postanowienia dotyczą m.in. każdego podmiotu, który wprowadza na rynek kraju członkowskiego sprzęt elektryczny i elektroniczny, a jej celem jest optymalizacja procesu utylizacji e-odpadów. Najważniejsze postanowienia to m.in.

zakaz unieszkodliwiania (np. spalania) WEEE, które nie zostały przetworzone czy ustanowienie rejestrów przedsiębiorców wytwarzających lub dystrybuujących EEE.

Utylizacja komputerów, odbiór zużytego sprzętu – Dora Plus

Aby zoptymalizować i ulepszyć proces recyklingu, istnieją certyfikowane firmy, które profesjonalnie zajmują się recyklingiem sprzętu elektronicznego. Takie usługi świadczy firma Dora Plus, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie recyklingu. Oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorstw oraz instytucji. W zakresie działań Dora Plus znajdziemy m.in.

Ponadto Dora Plus posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i zaświadczenia, co daje pewność, że jest zaufaną i legalnie działającą firmą. Dora Plus gwarantuje szybkie tempo realizacji usług, a doświadczenie w branży pozwala zapewnić pełne zadowolenie z wykonanych usług. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą recyklingu sprzętu elektronicznego, w tym utylizacją komputerów z odbiorem zużytego sprzętu.