Problemy emocjonalne mężczyzn

Męskie tematy, które wciąż stanowią pewien temat tabu, są wyjątkowo potrzebne. Obecnie kreowany obraz mężczyzny, a także trudności w odnalezieniu się roli, jaką przypisuje mu społeczeństwo sprawia, że szerokie grono panów wpada w depresję lub dystansuje się od życia rodzinnego, wpadając w pracoholizm bądź wręcz przeciwnie – stagnację. Aby pomóc takim osobom, powstała Fundacja Republikańska.

Czym zajmuje się Fundacja Republikańska?

Fundacja Republikańska powstała w 2009 roku i od tamtej pory zajmuje się wieloma kwestiami związanymi zarówno z psychologią mężczyzn, jak i walką o ogólne dobro Polski. Dzięki działaniom tego podmiotu poruszonych zostało wiele zagadnień, związanych między innymi właśnie ze zdrowiem psychicznych Polaków.

Do kogo skierowane są działania Fundacji?

Jednym z obszarów działania Fundacji jest szeroko rozumiana psychologia mężczyzn. W wykładach, felietonach i poradnikach poruszane są zagadnienia dotyczące każdego mężczyzny i mogące stanowić punkt odniesienia dla jego relacji – zarówno z partnerką, jak i dziećmi czy innymi osobami.

W swoich felietonach, Fundacja porusza ważne kwestie, obalając stereotypy, a także wyjaśniając, skąd wzięły się pewne utarte schematy. W przystępny sposób objaśniana jest psychologia mężczyzn i, co jeszcze istotniejsze, pokazywane są sposoby na radzenie sobie z ogólnym pogorszeniem nastroju, brakiem wiary w siebie czy stanami depresyjnymi.

Jak działa Fundacja?

Wśród działań Fundacji Republikańskiej, które są kierowane przede wszystkim do mężczyzn, można z pewnością wskazać kampanię informacyjną, tworzoną w formie wykładów i felietonów. Dzięki przekazywanym informacjom, mężczyźni mogą uzyskać niezbędną pomoc i poczuć się lepiej, a w razie konieczności – nabrać przekonania, że zasługują na profesjonalną pomoc specjalisty z zakresu psychologii lub psychiatrii. Jednym z założeń kampanii Fundacji jest bowiem stworzenie w mężczyznach przekonania, że ich zdrowie i dobrobyt także mają znaczenie. To coś, o czym nie zwykło się umówić: w końcu utarło się, że rolą mężczyzny jest zapewnianie bytu swojej rodzinie. Fundacja Republikańska przypomina o tym, że potrzeby każdego mężczyzny również są istotne.

Osiągnięcia Fundacji

Projekt “Jesteś potrzebny chłopie” uzyskał finansowanie ze środków budżetu państwa, dzięki czemu możliwe było wdrożenie wielu ciekawych działań. To właśnie te środki umożliwiły tworzenie felietonów, podcastów, poradników i wielu innych form przekazu, które mają dotrzeć do mężczyzn w całej Polsce (a także Polaków mieszkających poza granicami kraju), pozwalając im uwierzyć w siebie i umiejętnie pracować nad relacjami z innymi, a także samooceną.

Każdy mężczyzna, który chciałby dowiedzieć się, jak radzić sobie z trudnymi momentami w życiu, a także jak panować nad relacjami, powinien zainteresować się artykułami tworzonymi przez Fundację Republikańską. Poruszane są tam różnego rodzaju męskie tematy, które – nawet jeśli nie okażą się przydatne dla danego mężczyzny – mogą stać się punktem odniesienia w jego przyszłych relacjach z innymi ludźmi.