Rękojmia czy gwarancja? Jak reklamować towar? Porady dla konsumenta

Gdy zakupiony towar lub usługa nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami, mamy do wyboru dwa rozwiązania – rękojmię oraz gwarancję. Czym się od siebie różnią? W jaki sposób reklamować wadliwy towar?

Jak reklamować towar?

Konsument, kupując towar, chce w ten sposób zyskać coś konkretnego, co zgadza się z jego potrzebami. Jeżeli to, co kupił, jest w jakiś sposób niezgodne z opisem, uległo uszkodzeniu lub doszło do innej sytuacji, która dyskwalifikowałaby produkt do użytku, ma prawo go zareklamować. Wówczas mogą wydarzyć się dwie rzeczy – dany przedmiot może podlegać albo gwarancji, albo rękojmi. Warto poznać, czym się od siebie różnią i w jakich przypadkach występują.

Czym jest rękojmia?

Co to jest rękojmia dowiesz się na Konstytucje.pl, gdzie wyjaśniono, w jakich przypadkach ona działa. Mówiąc w skrócie, chodzi tutaj o to, że odpowiedzialność za sprzedany towar spoczywa na sprzedawcy. Jeżeli ty jako klient zgłosisz się z zakupionym przedmiotem, ujawniając jego wadę, masz prawo do tego, by żądać zadośćuczynienia. Sprzedawca na tej podstawie może zaproponować takie rozwiązania, jak bezpłatną naprawę, wymianę towaru na nowy i nieuszkodzony, obniżenie ceny lub zwrot kosztów, choć to ostatnie zdarza się stosunkowo rzadko. Wybór będzie zależał wyłącznie od ciebie, czyli i trzeba tylko zastanowić się nad tym, co jest bardziej opłacalne. Rzecz jasna, żeby doszło w ogóle do reklamacji, konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu w postaci paragonu.

Czym jest gwarancja?

O ile zasady rękojmi opierają się na odpowiedzialności sprzedawcy, o tyle za przyjęcie na gwarancję wadliwego produktu odpowiada producent i to niezależnie od faktu, kto go sprzedał. Po uzupełnieniu odpowiednich danych w karcie gwarancyjnej przedmiot jest zwracany do  producenta, w celu jego naprawy lub wymiany. Zamieszczone są tam także informacje o tym, co podlega reklamacji i jaki typ uszkodzeń będzie brany pod uwagę. Jeżeli chodzi o ewentualny zwrot pieniędzy w ramach gwarancji, jest to możliwość ostateczna i z praktyki konsumenckiej wynika, że rzadko kiedy jest to stosowane. Co więcej, producent nie ma obowiązku wystawiania gwarancji i jest to jedynie jego dobra wola.

Różnice między rękojmią a gwarancją

Podstawową różnicę już znamy – rękojmia udzielana jest przez sprzedawców, a gwarancja przez producentów. To jednak nie koniec. W przypadku rękojmi czas na zgłoszenie szkody ustala ustawa i klient ma na to nawet 2 lata, ale musi się to odbyć maksymalnie w ciągu jednego roku od wykrycia wady. W przypadku gwarancji, terminy te określa sam producent i mogą być one bardzo różne. Inne są też możliwości jeżeli chodzi o opcje, jakie ma konsument. Przy rękojmi można żądać naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy, z kolei zasady realizacji gwarancji ustala sam producent. Każdy towar może mieć więc zupełnie inne  zapisy względem reklamacji i co więcej – nie zawsze będą one gwarantowane. Dużą różnicą jest także czas realizacji reklamacji. W przypadku sprzedawców rozpatrywanie, czy zostanie ona w ogóle uwzględniona, może potrwać nawet 14 dni. Producenci załatwiają sprawę szybciej, dając odpowiedź niemalże od razu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *