Rękojmia czy gwarancja? Jak reklamować towar? Porady dla konsumenta

Gdy zakupiony towar lub usługa nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami, mamy do wyboru dwa rozwiązania – rękojmię oraz gwarancję. Czym się od siebie różnią? W jaki sposób reklamować wadliwy towar?

Jak reklamować towar?

Konsument, kupując towar, chce w ten sposób zyskać coś konkretnego, co zgadza się z jego potrzebami. Jeżeli to, co kupił, jest w jakiś sposób niezgodne z opisem, uległo uszkodzeniu lub doszło do innej sytuacji, która dyskwalifikowałaby produkt do użytku, ma prawo go zareklamować. Wówczas mogą wydarzyć się dwie rzeczy – dany przedmiot może podlegać albo gwarancji, albo rękojmi. Warto poznać, czym się od siebie różnią i w jakich przypadkach występują.

Czym jest rękojmia?

Co to jest rękojmia dowiesz się na Konstytucje.pl, gdzie wyjaśniono, w jakich przypadkach ona działa. Mówiąc w skrócie, chodzi tutaj o to, że odpowiedzialność za sprzedany towar spoczywa na sprzedawcy. Jeżeli ty jako klient zgłosisz się z zakupionym przedmiotem, ujawniając jego wadę, masz prawo do tego, by żądać zadośćuczynienia. Sprzedawca na tej podstawie może zaproponować takie rozwiązania, jak bezpłatną naprawę, wymianę towaru na nowy i nieuszkodzony, obniżenie ceny lub zwrot kosztów, choć to ostatnie zdarza się stosunkowo rzadko. Wybór będzie zależał wyłącznie od ciebie, czyli i trzeba tylko zastanowić się nad tym, co jest bardziej opłacalne. Rzecz jasna, żeby doszło w ogóle do reklamacji, konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu w postaci paragonu.

Czym jest gwarancja?

O ile zasady rękojmi opierają się na odpowiedzialności sprzedawcy, o tyle za przyjęcie na gwarancję wadliwego produktu odpowiada producent i to niezależnie od faktu, kto go sprzedał. Po uzupełnieniu odpowiednich danych w karcie gwarancyjnej przedmiot jest zwracany do  producenta, w celu jego naprawy lub wymiany. Zamieszczone są tam także informacje o tym, co podlega reklamacji i jaki typ uszkodzeń będzie brany pod uwagę. Jeżeli chodzi o ewentualny zwrot pieniędzy w ramach gwarancji, jest to możliwość ostateczna i z praktyki konsumenckiej wynika, że rzadko kiedy jest to stosowane. Co więcej, producent nie ma obowiązku wystawiania gwarancji i jest to jedynie jego dobra wola.

Różnice między rękojmią a gwarancją

Podstawową różnicę już znamy – rękojmia udzielana jest przez sprzedawców, a gwarancja przez producentów. To jednak nie koniec. W przypadku rękojmi czas na zgłoszenie szkody ustala ustawa i klient ma na to nawet 2 lata, ale musi się to odbyć maksymalnie w ciągu jednego roku od wykrycia wady. W przypadku gwarancji, terminy te określa sam producent i mogą być one bardzo różne. Inne są też możliwości jeżeli chodzi o opcje, jakie ma konsument. Przy rękojmi można żądać naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy, z kolei zasady realizacji gwarancji ustala sam producent. Każdy towar może mieć więc zupełnie inne  zapisy względem reklamacji i co więcej – nie zawsze będą one gwarantowane. Dużą różnicą jest także czas realizacji reklamacji. W przypadku sprzedawców rozpatrywanie, czy zostanie ona w ogóle uwzględniona, może potrwać nawet 14 dni. Producenci załatwiają sprawę szybciej, dając odpowiedź niemalże od razu