Badania DNA w pracy detektywa

Przeprowadzanie badań DNA od wielu lat nieodłącznie wiąże się z pracą detektywa. Próbki biologiczne są obecnie jednym z kluczowych dowodów przedstawianych w trakcie postępowań sądowych. Najlepsze agencje detektywistyczne współpracują z renomowanymi laboratoriami analitycznymi oraz instytucjami ekspertyz sądowych, które zajmują się wykonywaniem badań DNA z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów biologicznych.

Na czym polega badanie DNA?

Badanie DNA to specjalny rodzaj testu materiału genetycznego konkretnej osoby. W DNA, czyli organicznym związku chemicznym zwanym kwasem deoksyrybonukleinowym, zawarta jest informacja genetyczna, która pozwala na identyfikację danej osoby. Wykonanie badania DNA umożliwia także wykrycie zmian w kodzie genetycznym mogącym mieć bezpośredni wpływ na zdrowie badanego.

DNA człowieka jest jego unikalną cechą i nie zmienia się w trakcie całego życia. W związku z tym badanie można wykonać wyłącznie raz w życiu, a uzyskany wynik będzie aktualny aż do śmierci. Badanie DNA jest bardzo wiarygodne. Jego czułość określana jest na poziomie przekraczającym 99%.

W sprawach jakiego typu wykonuje się badania DNA?

Wykonanie badań DNA pozwala na identyfikacje konkretnej osoby po jej profilu genetycznym. Porównanie wyników badań pochodzących z różnych próbek umożliwia określenie czy pochodzą one od jednej osoby. Dlatego też badania DNA przeprowadza się w celu potwierdzenia lub wykluczenia udziału danego człowieka w jakimś wydarzeniu.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik biura detektywistycznego Lampart, które jest największą agencją detektywistyczną w Polsce: “Jeżeli materiał biologiczny (pochodzący np. z krwi, śliny, nasienia, włosów, paznokci) znajduje się w próbce pobranej z miejsca przestępstwa to osoba, do której należy, automatycznie staje się głównym podejrzanym w sprawie. To jednak nie wszystko, ponieważ badania DNA wykonuje się również w celu określenia podobieństw pomiędzy materiałami genetycznymi pochodzącymi od różnych osób. Właśnie dlatego badania te bardzo często przeprowadzane są przy chęci ustalenia bądź wykluczenia ojcostwa”.

Dlaczego przy badaniach DNA warto korzystać z pomocy detektywa?

Choć pracownicy biur detektywistycznych bezpośrednio nie zajmują się przeprowadzaniem badań DNA, to zatrudnienie detektywa może okazać się kluczowe przy sprawach wymagających wykonania tego rodzaju testów. Dzięki podjęciu współpracy z instytucjami wykonującymi specjalistyczne analizy i ekspertyzy sądowe przy użyciu najnowszych technik laboratoryjnych agencje detektywistyczne mogą zagwarantować swoim klientom pewność otrzymania wiarygodnych wyników badań DNA w możliwie krótkim czasie. Detektywi pośredniczą w całym procesie, na każdym etapie wspierają swoich klientów, są gwarancją dyskrecji i wysokiego stopnia poufności.

Wyniki ekspertyz dostarczanych przez pracowników firm detektywistycznych mogą posłużyć jako dowód w postępowaniach sądowych dotyczących prawa rodzinnego, w tym spraw rozwodowych czy alimentacyjnych.