System podatkowy w Polsce

Podatki od zawsze budzą wiele kontrowersji zarówno w społeczeństwie jak i wśród polityków. Grupa rządząca zwykle podkreśla zasadność wprowadzania nowych podatków i wprowadzanie zmian w istniejących, z drugiej strony opozycja krytykuje i wskazuje na ukryte intencje rządu.

Czym jest podatek?

Podatki dotyczą każdego obywatela. W ten czy w inny sposób obowiązek podatkowy dosięgnie każdego. Jest to publicznoprawne, nieodpłatne i przymusowe świadczenie na rzecz państwa.
Aby państwo mogło funkcjonować i finansować swoją działalność musi posiadać zastrzyk środków. Szkoły, szpitale, budowa dróg, system socjalny to tylko nieliczne branże finansowane z podatków.

Obecne podatki w Polsce

Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem oraz sposobem poboru podatku. Obecnie w Polsce wyróżnia się kilkanaście rodzajów i większość z nich to podatki bezpośrednie.
– podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT;
– podatek dochodowy od osób prawnych – CIT;
– podatek od spadku i darowizn;
– podatek od czynności cywilnoprawnych;
– podatek rolny;
– podatek leśny;
– podatek od nieruchomości;
– podatek od środków transportu;
– podatek tonażowy;
– podatek od wydobycia kopalin;
– zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji;
– podatek od towarów i usług – VAT;
– podatek akcyzowy;
– podatek od gier;

Funkcja podatków

Wszystkie podatki tworzą swoistą całość i tworzą tzw. system podatkowy. Całość musi ze sobą współgrać w sensie prawnym i ekonomicznym. Najważniejsza w całym systemie jest funkcja fiskalna. Konieczne jest bowiem uzyskanie przez państwo środków do finansowania potrzeb publicznych. Ponadto środki muszą zostać odpowiednio rozdysponowane. Część trafia do obywateli, a część na realizację związków publicznoprawnych.
Podatki pełnią również funkcję stymulującą. Rząd wspiera niektóre branże i grupy społeczne poprzez obniżenie stawki podatkowej.

Zmiany w zakresie podatków w 2020 roku

Rok 2020 wprowadził wiele zmian i ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie podatków.
1. Pojawiły się mikrorachunki – PIT, CIT i VAT należy wpłacać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego na indywidualny rachunek podatkowy. To spore ułatwienie, które ogranicza pomyłki i szybsze uzyskanie świadczeń.
2. Ulga na złe długi
Podatnicy PIT i CIT mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności.
3. Ułatwienia dla firm w spadku
Podatnicy PIT całość dochodu z tytułu prowadzenia firmy, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka będzie opodatkowany tylko przez osobę żyjącą.
4. Transakcje powyżej 15 tys. zł
Podatnicy mają obowiązek zapłaty za faktury powyżej 15 tys.zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK zamieszczone na białej liście.
5. Fundacje i stowarzyszenia
Organizacje, które nie są wpisane do KRS, a są podatnikami CIT muszą sporządzać sprawozdania w formie ustrukturyzowanej.

Podatki są pod ścisłą kontrolą państwa. Ponadto określone są nie tylko wieloma przepisami, ale i również terminami. Co ważne, terminowości musi trzymać się nie tylko podatnik PIT, CIT i VAT, ale również i fiskus.

logoAutor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym